La Generalitat aprova 1,6 M€ pels ajuts corresponents al període de veda biològica dels anys 2017-2018 i 2018-2019

Ajuts veda biològica pescadors
Barques d'arrossegametn del port de Roses / Arxiu

L’import aprovat correspon als expedients de 430 armadors, 200 corresponen al període de veda biològica 2017-2018 i la resta de la veda del 2018-2019

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les ajudes a la paralització temporal dels anys 2017-2018 i 2018-2019, convocades en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i destinades als armadors del sector pesquer amb port base a Catalunya, per a les modalitats d’arrossegament, encerclament i palangre de superfície. 

L’import total atorgat en aquests ajuts puja a 1.677.007 €. Correspon a l’ajut de la línia d’armadors, 200 del període de veda biològica 2017-2018 i 230 de la veda 2018-2019. 

El percentatge de cofinançament és del 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i el 50% a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). 

El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, ha posat de manifest el gran esforç que ha suposat tramitar dos períodes de vedes en un sol any, i s’ha mostrat satisfet perquè, finalment, després dels successius retards de l’Administració general de l’Estat en les transferències dels diners, es pugui ajustar el pagament de les vedes a les anualitats corresponents. 

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les fites de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país. Per això, el Govern reclama al Ministeri que es retorni al model descentralitzat de gestió dels ajuts a les vedes, ja que el sistema actual no funciona.