La Generalitat aprova un codi ètic per als alts càrrecs de l’Administració catalana

Generalitat de Catalunya

El portaveu del Govern de la Generalitat, Francesc Homs

El passat dimarts 19 de novembre el Govern va aprovar un codi de bones pràctiques adreçat a tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat

Generalitat de Catalunya
El portaveu del Govern de la Generalitat, Francesc Homs

La iniciativa s’emmarca dins el programa de 51 mesures per a la Regeneració Democràtica i la Transparència proposades pel president Mas després de la celebració de les dues cimeres sobre regeneració democràtica del mes de febrer passat.

El Codi ètic no pretén substituir la legislació actual en matèria de regulació de les actuacions de l’administració pública sinó que, tal i com estableix el preàmbul, “formula una declaració de principis amb una finalitat deontològica i de respecte als valors que inspiren els seus continguts. Els valors que articulen aquest Codi són l’eficàcia, la integritat, l’honestedat, la prudència, la transparència, l’austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania”.

Al compromís del president Mas de reforçar les mesures per a la regeneració democràtica de l’Administració de la Generalitat i augmentar la transparència de les institucions i els seus procediments, s’hi afegeix un tercer objectiu que és el de la rendició de comptes per part dels alts càrrecs de l’Administració, “per passar de les bones intencions a les bones practiques”, tal i com va destacar el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu. El document està a l’abast de tots els ciutadans a la web de Transparència del Govern http://transparencia.gencat.cat/codi_bones_practiques.html

El codi ètic va més enllà del compliment de la llei, ja que a més implica una actitud: “Es tracta d’incorporar el sentit de l’exemplaritat. No només hem de ser curosos i diligents en el compliment de la legalitat, sinó que hem d’actuar de manera exemplar en tot allò que fem”, va explicar Homs.

Així, tots els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat hauran d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de Transparència de la Generalitat (www.transparencia.gencat.cat).

Amb l’aprovació del Codi ètic, l’Administració de la Generalitat se situa al capdavant de les administracions públiques d’Europa i de l’Estat espanyol en matèria de transparència democràtica. El Govern acompleix els 80 indicadors que marca l’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes de l’Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) de la Transparency International. A banda d’aquests 80 indicadors de Transparency International, se n’han afegit 64 més, de manera que hi al final hi haurà 144 indicadors del grau de transparència i retiment de comptes del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, el conseller Homs va convidar el govern espanyol a “prendre nota” del compromís de transparència del Govern. “Li farem arribar el codi ètic a la vicepresidenta del Govern perquè abans de donar-nos lliçons d’austeritat  facin introspecció i que ens expliquin moltes de les partides que ara costa escatir en què se les gasten”. “Una manera de practicar l’austeritat és ser transparent i acreditar les bones pràctiques que corresponen a qualsevol alt responsable d’una administració pública”, va afegir.

A través del portal de Transparència, els ciutadans no només poden accedir al compliment dels eixos del Pla de Govern sinó a tots aquells indicadors que avaluen i mesuren la gestió pública de l’Administració. També està disponible, a través del portal de Transparència, la retribució bruta anual de tots els alts càrrecs de la Generalitat, i de les seves empreses i entitats públiques – sou base i complements-, així com els complements remunerats per assistència a òrgans col·legiats com ara consells d’administració, consells de govern o consells socials, on també hi participen membres de la societat civil.

‘El codi ètic va més enllà del compliment de la llei, ja que a més implica una actitud’

Valors: eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat i compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania.

L’aprovació del codi implica:

1. L’acceptació del codi ètic de comportament dels alts càrrecs de la Generalitat

2. La publicació al portal de transparència de les dades retributives dels alts càrrecs

 El codi regula:

1. El servei als ciutadans a través de les institucions públiques

 • Dirigir eficaçment les tasques que li han estat assignades
 • Defensar els interessos generals del país
 • Ser receptiu a les inquietuds dels ciutadans
 • Tenir la preparació tècnica adequada
 • Conducta respectuosa cap als ciutadans
 • Actitud pública exemplar
 • Ús eficient i responsable dels recursos humans i materials
 • Informació transparent i veraç de l’activitat pública
 • Fer públics la remuneració i el patrimoni (previ i posterior)

2.  La relació amb el Govern i l’Administració

 • Conducta lleial i transparent amb el govern
 • Prudència i discreció amb les qüestions internes i informacions sensibles
 • Conducta adequada i tracte respectuós amb els treballadors públics
 • Excel•lència a l’hora de desenvolupar les seves funcions.

3. La relació amb els mitjans de comunicació

 • Deure de col•laborar amb els mitjans de comunicació
 • Transparència, veracitat i respecte professional vers els mitjans
 • Preservar la dignitat i honorabilitat de la institució amb la seva actitud
 • La condició d’alt càrrec no es pot abandonar i recuperar en un mateix context

4. La relació amb el món professional i empresarial

 • Honestedat i transparència
 • Conèixer la llei i els límits deontològics. Ètica
 • Gestionar els recursos públics amb austeritat
 • Abstenir-se d’acceptar regals tret de les mostres no venals de cortesia
 • No instrumentalitzar les responsabilitats per posteriors avantatges privats

5. La relació amb les forces polítiques i altres organitzacions

 • Cap incompatibilitat entre la militància política si no hi ha conflicte d’interessos
 • Actuar amb lleialtat al Govern i assumir els eixos programàtics
 • Relació col•laborativa, respectuosa i cordial amb altres organitzacions i institucions

6. La relació amb el Parlament i amb les institucions que en depenen

 • Complir lleialment els mandats del Parlament de Catalunya
 • També amb les institucions que depenen o són designades pel Parlament