Suquet de peix de Rose

La Generalitat aprova una nova línia d’ajuts per a activitats extraescolars i d’educació en el lleure

Es tracta d’uns ajuts extraordinaris de 1.500 € per entitat i de 2.500 euros en cas d’instal·lacions juvenils

El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Consisteix en un import global de 6 milions d’euros en forma de prestació econòmica de pagament únic.

Estan dirigits a empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars.

El Decret llei preveu tres modalitats d’ajut diferents:

  • Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat.
  • Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant.
  • Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l’acreditació del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant.

Rebran els ajuts les entitats, empreses i persones autònomes que compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert.

El crèdit no exhaurit en una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la dotació.

Podeu consultar la informació completa en aquest enllaç.

Un cop s’obri la convocatòria, els models de sol·licitud estaran disponibles a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.