La Generalitat invertirà més de mig milió d’euros en el port de Roses

Port de Roses

Actuacions al port de Roses en el Pla d’inversions 2019-2022 de la Generalitat

Concretament seran 555.000 € destinats a executar de 7 treballs d’adequació i millora en diferents indrets del port de Roses

Port de Roses
Actuacions al port de Roses en el Pla d’inversions 2019-2022 de la Generalitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar ahir el Pla d’inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió de 30 milions d’euros per part del Govern. El pla donarà prioritat a millorar la protecció i l’abric dels ports i a adequar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. Una altra part important de la inversió es destinarà a potenciar la sinergia port-territori, és a dir, millorar la connexió entre el port i les ciutats, creant espais i vies que facilitin l’intercanvi d’activitats i que fomentin la dimensió social dels ports sense renunciar a la seva funció econòmica.

Calvet va destacar que aquest és un Pla “molt ambiciós que crea les condicions perquè el sector relacionat amb el mar continuï dinamitzant l’economia i generant ocupació”, afegint que “la Generalitat té a punt els seus ports perquè continuïn sent motor econòmic i social del país”. El titular de Territori i Sostenibilitat va assenyalar que d’aquest Pla també en sorgiran inversions privades per valor de més de 76 milions, de manera que el total serà de 107 milions d’euros.

I el port de Roses rebrà una partida d’aquest Pla d’inversions de 555.000 euros. Xifra que es destinarà a fer 7 actuacions de millora i adequació en diferents indrets de la instal·lació portuària que es detallen a la següent taula:

Pla d’inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat

PORT DE ROSES

Inversió
Dragat moll de la ribera 100.000 €
Reforç dic de recer i adequació passeig 250.000 €
Adequació instal·lacions de subministrament d’aigua i electricitat 75.000 €
Adequació mòduls d’aspiració i tractament aigües residuals i sentines 20.000 €
Millora d’elements d’emergència i la seva senyalització 30.000 €
Adequació serveis eix central 40.000 €
Total general 555.000 €

 

En l’actualitat, Ports de la Generalitat gestiona 26 instal·lacions portuàries. És una empresa que s’autofinança i els recursos que obté del sistema portuari tenen un caràcter finalista, és a dir, es destinen a la seva millora contínua. Així, l’empresa pública invertirà 30,9 MEUR durant quatre anys, dels quals 28,8 MEUR es destinaran al Pla d’inversions 2019-2022, i 2,1 MEUR a les actuacions corresponents als quatre primers anys del futur Pla de ports.