La Generalitat obre una convocatòria d’ajuts per a autònoms

Línia d'ajuts per al treballdor autònom

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha posat en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. El termini per sol·licitar aquesta prestació econòmica es va obrir ahir, 6 d’abril, i finalitzarà el 5 de maig.

Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i amb domicili fiscal a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

En aquest enllac al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies trobareu més informació: normatives, requisits i la sol·licitud de l’ajut que cal fer. No cal adjuntar cap documentació ja que el compliment dels requisits s’acredita mitjançant les declaracions responsables que ja inclou el formulari de sol·licitud.

També podeu consultar les preguntes freqüents sobre els ajuts per a autònoms. Si no hi trobeu la resposta, podeu fer les vostres consultes telefònicament a través del 93 622 04 00, de dilluns a divendres de 9  a 15 h, o al 012 de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores.