Suquet de peix de Rose

La IAEDEN reclama la construcció d´una planta de compostatge a la comarca de l´Alt Empordà

IAEDEN-Salvem l'Empordà
Com es pot observar en aquest gràfic, el percentatge de recollida selectiva és de 36% i la resta -el 64%- va a disposició a l’abocador de Pedret i Marzà. La comparativa s’ha fet en base a les darreres dades oficials publicades al 2013 per l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

La IAEDEN- Salvem l’Empordà reclama que s’accelerin els tràmits per a la construcció d’una planta de compostatge comarcal

IAEDEN-Salvem l'Empordà
La comparativa s’ha fet en base a les darreres dades oficials publicades al 2013 per l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

El grup ecologista de la IAEDEN-Salvem l’Empordà fa públic en un comunicat la necessitat de la construcció d’una planta de compostatge a la comarca de l’Alt Empordà, ja que són pocs els municipis que han desenvolupat la recollida selectiva de matèria orgànica al no disposar d’una planta de compostatge, segons els ecologistes, el que provoca un encariment de la seva gestió a l’haver de  transportar els residus orgànics fins a plantes d’altres comarques.
Per aquest motiu, la IAEDEN- Salvem l’Empordà reclama al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya que s’accelerin els tràmits per a la construcció d’una planta de compostatge comarcal.

Segons el comunicat aquest 2015, la IAEDEN es vol dedicar, entre d’altres, a estudiar i millorar la gestió de residus a la comarca, ja que considera que s’hauria de desenvolupar de manera immediata la recollida selectiva de la matèria orgànica que representa gairebé la meitat dels residus generats.
A final de 2014, l’Agència de Residus de Catalunya va publicar els resultats d’un projecte que determina que el 84% dels residus que es generen a Catalunya podrien ser reciclats. Pel que fa la matèria orgànica, l’estudi conclou que més d’una tercera part de tots els residus que es generen són matèria orgànica (37,28%). Dins la fracció orgànica es poden distingir les restes de menjar (29,63% de la generació total) i les restes de poda i jardineria (7,6%).

IAEDEN-Salvem l'Empordà
Com es pot observar en aquest gràfic, el percentatge de recollida selectiva és de 36% i la resta -el 64%- va a disposició a l’abocador de Pedret i Marzà. La comparativa s’ha fet en base a les darreres dades oficials publicades al 2013 per l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Els percentatges del gràfic de l’esquerra mostren que una gran part dels residus municipals es podrien reciclar si les administracions, i també els ciutadans, gestionessin de forma correcta la recollida. Si comparem les percentatges de la generació potencial de les diferents fraccions dels residus municipals amb els percentatges de recollida selectiva a l’Alt Empordà, podem avaluar –de manera molt gràfica- com estem gestionant els nostres residus a la comarca. Les dades de la recollida selectiva a l’Alt Empordà apunten que una gran part dels residus (el 64%) encara acaben a l’abocador i no són reciclats.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà considera que és molt difícil poder revertir aquesta situació si la comarca no disposa d’una planta de compostatge. Les restes de poda i jardineria tenen sortida gràcies a les concessions fetes a empreses privades que reciclen aquestes restes i en fan compost. En canvi, per poder reciclar les restes de menjar cal una planta de compostatge. La majoria de comarques catalanes disposen d’una instal•lació comarcal. Sense aquest equipament és pràcticament impossible poder millorar de manera significativa la gestió dels residus municipals.

És per aquesta raó, que la IAEDEN-Salvem l’Empordà demana de manera urgent que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Agència de Residus de Catalunya accelerin la construcció de la planta de compostatge per tal de poder reciclar el total de la matèria orgànica que es genera a la comarca i es faci una gestió més sostenible dels residus municipals comarcals. Es considera que fa anys que hauria d’estar feta i és molt poc seriós que al segle XXI encara no es pugui reciclar gairebé una tercera part dels residus reciclables de la comarca.