La IAEDEN-Salvem l’Empordà celebra que s’aturi elBulli, però avisa de possibles irregularitats en les obres actuals

elBulliFoundation
Obres a la casa particular, tala de tot l'arbrat i “neteja” de vegetació i moviments de terres visibles a la finca. (Foto: IAEDEN-Salvem l'Empordà)

L’entitat ecologista avisa que a les obres a la casa particular, situada per sobre elBulli a l’altra de banda de la carretera, s’ha talat tot l’arbrat i s’ha fet una neteja de vegetació i uns moviments de terres desmesurats

elBulliFoundation
Obres a la casa particular, tala de tot l’arbrat i neteja de vegetació i moviments de terres visibles a la finca. (Foto: IAEDEN-Salvem l’Empordà)

La IAEDEN-Salvem l’Empordà valora molt positivament l’anunci oficial de la retirada del projecte d’ampliació de elBulliFoundation però qüestiona les obres que El Bulli està realitzant actualment a Cala Montjoi i avisa de possibles irregularitats.

Comunicat de la IAEDEN respecte a la retirada del projecte elBulliFoundation

Les declaracions d’El Bulli de la setmana passada, que aclareixen la retirada definitiva de l’ampliació de 3.000m2, confirmen el que nosaltres havíem esperat des del gener de l’any passat: que es respecten i conserven els valors naturals de la zona i també la normalitat democràtica perquè no es farà una llei a mida del projecte. Aquesta notícia significa una gran victòria pel Parc Natural de Cap de Creus (PNCC) i per a la conservació dels espais protegits en general.

Però precisament perquè es tracta d’un espai protegit d’alt valor natural, considerem imprescindible un estricte control de qualsevol obra que es desenvolupa en el Parc Natural. Per això, després de rebre advertiments de socis i visitants a la zona, la IAEDEN-Salvem l’Empordà vam demanar al passat novembre a l’ajuntament de Roses el projecte que dóna cobertura a la llicència d’obres atorgada per l’ampliació del 20% del restaurant El Bulli i, després de rebre la resposta a finals de gener, hem realitzat una visita per comparar el projecte sol·licitat i les obres realitzades sobre terreny. Considerem que hi ha un seguit d’irregularitats greus de les activitats en curs, si tenim en compte que les obres es realitzen dins una zona d’especial protecció del PNCC, com a Paratge Natural d’Interès Nacional. En aquest sentit, aquesta setmana hem enviat una sol·licitud a l’Ajuntament de Roses, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Urbanisme (Generalitat de Catalunya) i al Parc Natural de Cap de Creus.

Com es pot constatar des de la carretera d’accés a Cala Montjoi i des de la platja, les obres afecten tota la finca i representen una important alteració de l’espai que no queda reflectida en la llicència d’obres. Aquesta llicència preveu:

– l’ampliació del 20% del sostre construït en el moment de l’aprovació inicial del Pla Especial del Parc Natural de cap de Creus,

-la demolició prèvia parcial d’uns despatxos,

-la reconstrucció del magatzem,

-la rehabilitació d’algunes terrasses,

-la tala de 9 eucaliptus i la revegetació amb espècies autòctones,

-un lleuger desplaçament d’un pal elèctric,

-la creació d’un nou tram de tanca perimetral.

Sembla evident que el moviment de terres que s’ha realitzat, dins l’àmbit d’actuació del projecte, és desmesurat i il·legal segons el sol·licitat. El projecte executiu, en el document de la memòria urbanística i en l’apartat del medi físic, diu literalment que “… Es preveuen moviments de terra, tot i que aquests moviments seran poc importants ja que nous edificis s’adapten al relleu i no es preveuen canvis rellevants en la topografia…” En canvi, sembla que el tractament de la parcel·la és absolutament aliena al fet que es troba dins una figura de protecció molt important del Parc Natural i la garantia de protecció de l’entorn i dels valors que conformen el patrimoni natural pel qual havia estat subjecte.

A l’entitat també preocupa que segons el projecte enviat per l’Ajuntament de Roses, l’àmbit d’actuació és la parcel·la corresponent al restaurant del Bulli, entre la carretera de cala Montjoi i el mar, però també s’estan realitzant obres importants de rehabilitació de l’edifici que fins ara havia estat la casa particular dels propietaris d’El Bulli i grans moviments de terra en l’àmbit a sobre de la carretera.

També cal tenir en compte, com havíem advertit en les nostres al·legacions al projecte inicial, que la zona es troba dins l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic, concretament la geozona del Paleozoic del cap de Norfeu on afloren seqüències de roques sedimentàries atribuïdes al Paleozoic inferior. L’àmbit del projecte de ElBulliFoundation s’ubica en un espai on predominen les lutites negres de Montjoi. Caldria, doncs, verificar també l’afectació de la geozona davant les irregularitats de les obres.

Un altre fet preocupant del que volem advertir és la possibilitat que s’estan fent obres sense permís ni avaluació ambiental. Considerem que així s’ha d’interpretar la resposta que hem rebut de l’Ajuntament de Roses, i que diu que “en data 11 de gener de 2016, RE 355/16, el restaurant El Bulli SL (…) fa palès que durant el mes en curs i següent presentaran a l’Ajuntament de Roses la sol·licitud d’actualització complementària del projecte, que contindrà la informació més complerta i que permetrà gaudir d’un projecte amb màximes garanties d’accessibilitat i integració. Per aquesta raó suggereix a Iaeden-Salvem l’Empordà que sol·liciti o torni a sol·licitar aquesta documentació més endavant per obtenir la informació més actualitzada i definitiva del projecte”. Trobem molt preocupant i, com mínim, inusual, el fet que les obres van començar fa mesos, els canvis importants sobre el terreny són evidents i visibles, però el promotor encara ha de presentar “la informació més actualitzada i definitiva del projecte”.

Davant de tots aquests dubtes, la nostra entitat ha demanat a les diverses administracions competents que

  • es realitzi una inspecció tècnica de les obres amb la finalitat de verificar si les actuacions realitzades en espai protegit compleixen les condicions de la llicència atorgada pel projecte executiu corresponent,
  • que s’acordi l’aturada de les obres en cas d’incompliment de les clàusules de la llicència o projecte executiu associat,
  • i que es rehabiliti tota la zona afectada en cas que l’impacte ambiental negatiu de les obres hagi afectat els elements patrimonials que conformen el Paratge Nacional d’Interès Natural i que s’apliquin les sancions pertinents en base a la normativa vigent

Empordà, 18 de febrer de 2015
IAEDEN-Salvem l’Empordà