La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha elaborat aquest 2015 un catàleg d’arbres singulars de l’Alt Empordà

Catàleg d’arbres singulars de l’Alt Empordà
Roure a El Fard d'Empordà catalogat com arbre singular

El catàleg l’han fet arribar als diferents Ajuntaments de la comarca perquè els declarin d’interès local.

Catàleg d’arbres singulars de l’Alt Empordà
Roure a El Fard d’Empordà catalogat com arbre singular

Els arbres singulars són determinats exemplars d’espècies arbòries que pel seu valor monumental, històric o científic, formen part del patrimoni cultural de Catalunya, o que destaquen per les seves característiques i popularitat dins el municipi o comarca. La declaració d’un arbre/arbreda d’interès local i/o comarcal implica la prohibició de tallar-los i d’arrencar-los total o parcialment, així com danyar-los per qualsevol mitjà. I la seva declaració és per part de l’Administració pública competent.

Actualment a la comarca de l’Alt Empordà existeixen alguns arbres protegits (32 en planejaments municipals i 11 com arbres monumentals per la Generalitat), però tot i això, s’han detectat una gran quantitat d’arbres d’interès “no protegits”.

Per aquesta raó, la IAEDEN-Salvem l’Empordà durant aquest 2015 ha elaborat un Inventari d’arbres singulars i d’interès no protegits de la comarca de l’Alt Empordà que recull un total de 151 arbres en 35 municipis i 14 arbredes de la comarca de l’Alt Empordà que no estan protegits sota cap catalogació.

Per a tots aquests exemplars se n’ha elaborat una fitxa informativa que han enviat als ajuntaments i al consell comarcal, animant-los a aprovar una moció de protecció dels arbres singulars del seu municipi.

Tota aquesta informació està disponible a la web de la IAEDEN, en l’apartat d’arbres singulars a protegir.

Cal destacar que arrel d’aquesta campanya informativa sobre l’inventari elaborat, els ajuntaments de Cantallops i La Jonquera ja han aprovat unes mocions que cataloguen els arbres proposats d’interès local.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà demana a tots els ajuntaments i al Consell Comarcal a seguir aquest exemple i protegir els arbres identificats en aquest inventari.