La importància del port comercial de Roses és el ‘Document del mes’ de l’Arxiu Municipal de Roses

Arxiu Municipal de Roses

Un expedient del peritatge i inspecció de càrrega d’un vaixell a vapor iugoslau és el document que publica aquest mes l’Arxiu Municipal de Roses

Arxiu Municipal de RosesDe bandera iugoslava i amb el nom de Ljbica Matković, aquest vaixell va fondejar al port de Roses el 24 de desembre de l’any 1935, a poques hores de celebrar la revetlla del dia de Nadal.

Pertanyent al Fons Família Llorens de l’Arxiu Municipal, aquest document posa de relleu la importància de Roses com a port comercial i el fet que, des de temps immemorials, fos el port d’entrada i sortida de mercaderies de l’Alt Empordà i la Garrotxa. Ja al 1770 es redactà un memorial adreçat al rei Carles IV en què es manifestava la importància del port rosinc en el comerç del rerepaís.

Aquest sector econòmic es mantingué durant dècades, fins a la massificació del transport de mercaderies per carretera i ferrocarril. Així, encara durant la II República, tot i haver-hi un incipient turisme a Roses, el comerç de cabotatge es mantenia com un dels principals motors econòmics de la població i el seu port era un centre punter amb l’arribada de vaixells d’arreu del món per carregar i descarregar productes, per efectuar les operacions necessàries d’aprovisionament o, simplement, per protegir-se dels temporals marítims.

L’arribada d’una càrrega de fusta per un magatzemista de Figueres descrita a l’entrada de desembre del “Document del Mes”, n’és un bon exemple.

L’Arxiu Municipal de Roses publica aquest document a la seva secció de la pàgina web municipal, www.roses.cat.