Inici Actualitat La llei catalana contra la violència masclista, capdavantera a tot l’Estat

La llei catalana contra la violència masclista, capdavantera a tot l’Estat

La nova llei destaca per la inclusió de noves formes de violència masclista, com ara la digital o la que es produeix en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública

La nova Llei amplia la tipologia de violències masclistes i també incrementa el grau de compromís de les administracions públiques. S’ha de destacar que, amb l’actualització normativa, la legislació catalana continua sent capdavantera en la regulació i la garantia dels drets de les dones que es troben o s’han trobat afectades per les violències masclistes”.

Novetats que presenta la Llei

  • Noves definicions de conceptes (la diligència deguda i el consentiment sexual, entre d’altres).
  • Nova redacció en altres definicions ja preexistents i les principals obligacions que se’n deriven per a les administracions públiques en els àmbits dels serveis d’informació i atenció a les dones, l’àmbit educatiu, de la salut, de les forces i cossos de seguretat, de l’ensenyament universitari, dels partits polítics, de la recerca.

  • Formació de professionals, de l’atenció a menors.

  • Importància que dona el nou text legal al foment dels instruments de sensibilització, prevenció i col·laboració en la formació dels professionals, i dels futurs professionals, de la comunicació, de la informació i de la publicitat, sobre els principis rectors d’aquesta llei, les bones pràctiques i els codis deontològics per a contribuir a erradicar la violència masclista.

Nous continguts a les violències següents:

Violència psicològica: violència contra l’entorn afectiu de la dona (fills, filles i altres familiars), la violència ambiental (sobre béns i propietats de la dona) o violència sobre els animals amb els quals la dona té un vincle d’afecte.

Violència sexual: conductes d’accés corporal, mutilació genital o risc de patir-ne, matrimonis forçats, tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, imposició de qualsevol pràctica sexual, entre d’altres.

Noves formes de violència:

Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades.

Violència digital: actes de violència masclista comesos, instigats o agreujats amb les TIC, xarxes, etc.

Violència de segon ordre: violència contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista.

Violència vicària: violència contra els fills i filles amb la finalitat de produir dany psicològic a la mare.

Nous àmbits:

Violència en l’àmbit digital: es produeix a les xarxes de comunicació digitals.

Violència en l’àmbit institucional: accions i omissions de les autoritats, personal públic i agents de qualsevol organisme que retardin, obstaculitzin o impedeixin l’accés a les polítiques públiques o als drets de la llei. S’inclou la utilització de la SAP.

Violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones: es produeix en espais de vida pública i política. Esdevé violència institucional si ocorre en les institucions polítiques o administracions públiques i és tolerada i no sancionada. 

Violència en l’àmbit educatiu: la que es produeix en l’entorn educatiu entre els membres de la comunitat educativa.

El text de la llei el podeu trobar AQUÍ.

Exit mobile version