La matinada d’aquest diumenge, 25 d’octubre, finalitza l’horari d’estiu

Canvi a l'horari de'hivern
A les 3 hores d'aquesta matinada d’aquest diumenge, 25 d'octubre, els rellotges tornaran a marcar les 2 hores

Els rellotges es retardaran aquesta matinada una hora i a les 3 tornaran a marcar les 2 hores

La matinada d’aquest diumenge, 25 d’octubre, acaba l’horari d’estiu que va començar el mes de març passat. La finalització es materialitza amb el retard dels rellotges una hora, de manera que a les 03.00 hores tornaran a marcar les 02.00 hores. D’aquesta manera, es dona obligat compliment a la directiva europea 2000/84/CE que afecta, sense excepció, a tots els Estats membre de la Unió Europea.

Les primeres disposicions sobre l’horari d’estiu es van adoptar a Europa en 1980 i, des de l’any 2000, amb l’esmentada directiva, van quedar establertes les regles que marquen el seu inici al març i la seva finalització a l’octubre.

Donat el debat que suscita l’aplicació del canvi d’hora entre amplis col·lectius socials, la Comissió Europea va dur a terme en 2018 una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar es van mostrar a favor d’acabar amb els canvis d’hora.

Sobre la base d’aquest resultat, la Comissió va proposar finalitzar aquesta pràctica i que al març de 2019 es produís l’últim canvi d’hora. La falta de consens entre els Estats i les avaluacions d’impacte van fer que Europa retardés fins a 2021 la possible anul·lació del canvi horari, donant la possibilitat als diferents països d’optar per romandre en l’horari d’hivern o en el d’estiu.

Si finalment es decideix adoptar de manera permanent l’horari d’estiu, l’últim canvi d’hora tindrà lloc al març de 2021. Per contra, als països que decideixin romandre en l’horari d’hivern, el rellotge es canviarà per última vegada a l’octubre de 2021.

Espanya encara no ha decidit per què fus horari optar. La informació de la qual partirà l’Administració Espanyola per a prendre aquesta decisió estarà secundada, entre altres, per l’enquesta que el Centre de Recerques Superiors (CIS) va realitzar al novembre de 2018 -en la qual el 65% dels enquestats es va manifestar a favor de romandre en l’horari d’estiu- i per un informe sol·licitat al Comitè d’experts que el Govern va crear específicament per a debatre aquesta qüestió al setembre de 2018, entre altres.

Fus horari

Espanya, geogràficament, està situada en el fus UTC/GMT+1, en coincidència amb la major part d’Europa, a excepció de Regne Unit, Irlanda i Portugal, que es mantenen en el UTC/GMT+0. Aquesta adscripció de fus és la que marca des de 1940 la “hora oficial” espanyola, avançada en 60 minuts a la “hora universal”.

En la latitud del nostre país les hores de llum són les mateixes, +-10 a l’hivern i +-14 a l’estiu, però no comença el dia o fosqueja a la mateixa hora en l’est que en l’oest, podent haver-hi més d’una hora de diferència d’un extrem a l’altre. Vigo, per exemple, és la ciutat europea en la qual més tard fosqueja.

Estalvi energètic

La Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu va publicar en 2018 un informe que assenyala que, encara que els canvis estacionals d’hora poden produir estalvis, aquests són marginals, i que no hi ha certesa que els beneficis s’obtinguin en tots els Estats membre.

L’informe també indica que, encara que pot haver-hi estalvis d’energia en il·luminació, no és tan evident que ocorri el mateix amb la calefacció, que podria fins i tot augmentar el seu consum. A més, els resultats són difícils d’interpretar ja que estan fortament influenciats per factors externs com ara la meteorologia o el comportament dels usuaris.

A Espanya no existeixen informes actualitzats que permetin assegurar que el canvi d’hora porti associats estalvis energètics. A més, les noves exigències d’eficiència energètica en il·luminació, en els sistemes de climatització i en els propis edificis, així com la progressiva introducció de l’autoconsum, alteren significativament les anàlisis que originalment s’utilitzaven per a calcular aquestes dades.