La matinada del diumenge, 27 d’octubre, s’adopta l’horari d’hivern i s’endarrereix una hora el rellotge

Canvi d'horari

L’adaptació de l’horari a la llum del dia permet estalviar energia al reduir la necessitat d’il·luminació artificial

Canvi d'horaLa matinada del proper diumenge, 27 d’octubre, el rellotge s’endarrerirà una hora a les tres, que passaran a ser les dues. Aquest canvi, que posa fi al període de set mesos d’horari d’estiu per al 2013, és una mesura d’estalvi i eficiència energètica que ha permès estalviar una mitjana d’entre 10 i 11 euros per llar a Catalunya –impostos inclosos-, segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). En total, el canvi horari ha generat un estalvi de 29 milions d’euros –impostos inclosos- a Catalunya.

L’adaptació de l’horari a la llum del dia permet estalviar energia al reduir la necessitat d’il·luminació artificial. Per això, un 90% de l’estalvi relacionat amb el canvi horari es produeix en el sector domèstic. La il·luminació suposa un 7% del conjunt del consum energètic de les llars, i l’estalvi en aquest capítol es pot incrementar fent un ús responsable de l’energia mitjançant mesures com l’adequació del tipus d’il·luminació a cada necessitat o bé la instal·lació de sistemes electrònics de regulació del consum elèctric. En menor mesura, el canvi horari també genera estalvis en el sector serveis, el comerç i la indústria.

L’estalvi relacionat amb el canvi horari es genera durant l’horari estiu, ja que és quan hi ha més llum diürna natural. Per no desaprofitar les hores de sol del matí, s’avança el rellotge de manera harmonitzada a tots els països de la UE una hora i així es redueix la despesa energètica associada a l’ús de llum artificial. A l’hivern, s’endarrereix l’hora perquè mantenir l’horari d’estiu no comporta cap estalvi, les hores de llum natural a les tardes no compensarien el consum addicional d’energia necessari per il·luminar una hora més de foscor als matins.

Perquè el canvi de horari?

El canvi horari s’aplica de manera coordinada a tota la UE i a una vuitantena de països de tot el món. La diferenciació entre l’horari d’estiu i el d’hivern es va iniciar l’any 1974 com a mesura d’estalvi davant de l’encariment del petroli i, per tant, de l’energia. Des de l’any 1980, la Comissió Europea es responsabilitza d’harmonitzar els canvis horaris a Europa.