La Participació Ciutadana, a Roses, també per internet

Ajuntament de Roses

L’Ajuntament de Roses acaba de posar en marxa una secció de Participació Ciutadana dins la seva pàgina web municipal

Ajuntament de RosesA partir d’ara la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Roses, www.roses.cat, estarà dedicada a donar informació sobre el funcionament, sessions, òrgans encarregats i objectius dels processos de Participació Ciutadana impulsats al municipi pel consistori, així com sobre les consultes ciutadanes desenvolupades dins aquest programa.

Consultar les actes amb els temes debatuts i les propostes realitzades pels diferents Consells Sectorials de Participació constituïts a Roses el passat any, els seus reglaments de funcionament, els resultats de les consultes ciutadanes realitzades fins al moment, o quines entitats ciutadanes hi ha constituïdes actualment en el municipi, són algunes de les dades que els ciutadans tenen ja a la seva disposició a través de la web municipal de Roses.

Roses continua així potenciant i treballant en la promoció i desenvolupament de la democràcia participativa en el municipi, després que l’any 2012 el consistori aprovés el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest, parteix de la consideració que participar en la presa de decisions sobre els assumptes públics que els afectin és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes i estableix els canals d’accés i participació.

A partir d’aquesta aprovació, Roses ha constituït quatre òrgans participatius, els anomenats Consells Sectorials de Participació, especialitzats en diferents àmbits: Esports, Turisme i Territori, Gent Gran i Cultura i Festes. Cadascun d’ells està integrat per representants municipals, entitats del municipi i persones d’especial rellevància i representació en l’àmbit de cada sector. Els diferents consells es reuneixen de forma periòdica en sessions de treball que tenen per objectiu canalitzar les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temàtiques concretes.