La Piscina de Roses estalvia 23.000 € amb accions d’eficiència energètica

Piscina de Roses

El sistema de adiació ultraviolada, les plaques solars i una manta tèrmica han estat les mesures impulsades per la Piscina de Roses en quant a estalvi energètic

Piscina de Roses
Plaques solars en el sostre de la Piscina de Roses

L’equipament de la Piscina Municipal de Roses ha estalviat un total de 23.242 € durant l’exercici 2013, gràcies a les diferents accions de millora d’eficiència energètica impulsades en els darrers anys. Entre aquestes mesures, es troben el sistema de radiació ultraviolada per a la desinfecció de l’aigua, la instal·lació de plaques solars en el sostre de les instal·lacions i la d’una manta tèrmica per als vasos de la piscina. 

Un dels aspectes prioritaris marcat per la Piscina Municipal de Roses des de la seva posada en marxa ha estat l’aplicació de mesures energètiques que minimitzin els costos dels subministraments. L’objectiu és avançar cap a un equipament cada cop més sostenible econòmicament i mediambientalment, atenent en tot moment el confort i servei als usuaris.

El balanç obtingut amb les dades de l’exercici 2013 permeten ja parlar d’un òptim resultat, amb una sensible disminució dels consums energètics. Així, el consum de gas, en m3, s’ha reduït un 9% en relació a 2012, mentre que el d’electricitat, en kWh, s’ha reduït un 6%. Comparant amb l’any 2010, aquesta reducció arriba al 30% en gas i al 17% en electricitat.

Piscina de RosesTot i que part de la reducció en els consums s’ha vist compensada per les pujades de tarifes, aquesta ha estat prou significativa com per traduir-se en un estalvi econòmic. La Piscina Municipal ha passat de tenir un cost en subministraments de 155.171 € durant l’any 2012, a 131.929 € durant 2013, fet que suposa un estalvi total de 23.242 € en un any.

Radiació ultraviolada, plaques solars i manta tèrmica

Piscina de Roses
Manta tèrmica per als vasos de la piscina

La primera de les mesures d’eficiència energètica impulsada per la Piscina Municipal de Roses s’implantà l’any 2008, amb el nou sistema de radiació ultraviolada per millorar la qualitat i desinfecció de l’aigua. Aquesta mesura permet un estalvi d’aigua aproximat d’un 50%, així com un estalvi elèctric addicional motivat pel menor funcionament nocturn dels equips de depuració.

A finals de l’any 2012, la instal·lació de plaques solars per a l’escalfament de l’aigua va permetre una reducció significativa en el consum de gas de la instal·lació. Per últim, la instal·lació d’una manta tèrmica a la piscina petita a principis de l’any 2013, ha contribuït també a la reducció del consum de gas i a millorar el confort dels usuaris, essent més fàcil i econòmic assolir la temperatura necessària a la piscina poc profunda.