Suquet de peix de Rose

La Piscina de Roses fa el seu tancament anual de l’1 al 10 de setembre per a la realització de manteniments preventius

El dia 11 de setembre és festiu i, per tant, les instal·lacions de la Piscina tornaran a estar obertes al servei a partir del dilluns 12 de setembre

Entre l’1 i el 10 de setembre hi ha programada l’aturada tècnica anual durant la qual es duen a terme a la Piscina Municipal de Roses les accions preventives en compliment de les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, així com tasques de manteniment correctiu i millores programades. Moltes d’aquestes accions preventives tenen caràcter obligatori i requereixen el tancament de la instal·lació, motiu pel qual es concentren en un únic període i es procura que l’afectació del servei sigui mínima.

Cal remarcar que el dia 11 de setembre és festiu i, per tant, les instal·lacions tornaran a estar obertes al servei a partir del dilluns 12 de setembre. Amb motiu de l’aturada tècnica, la quota mensual de setembre que es domiciliarà a les persones abonades serà proporcional segons els dies d’obertura i en relació a l’import habitual.