La plataforma ‘Salvem Siurana’ continua amb la defensa i preservació del seu petit poble

Salvem Siurana
Accés al poble de Siurana per la GIV-6219

‘Salvem Siurana’ es va crear a l’octubre del 2020 per un grup de veïns i veïnes arran de l’aprovació inicial pel ple de la Diputació de Girona d’un projecte d’ampliació “sobredimensionat” de la carretera GIV-6219

Després de la seva creació el passat mes d’octubre arran que el ple de la Diputació de Girona aprovés el projecte d’ampliació de la GIV-6219, “un projecte sobredimensionat que atempta greument contra el territori, el paisatge i la vida dels veïns de Siurana”, la plataforma ‘Salvem Siurana’ continua amb les accions de crida a les institucions per tal que aturin el projecte de la Diputació de Girona

Per aquest motiu Salvem Siurana ha redactat un Manifest, reproduït a sota, al qual hi donen suport persones notables, molt rellevants i respectades, que han treballat i treballen, des de diferents àmbits, per un Empordà més just i sostenible. Persones de gran prestigi professional i personal que han donat suport de manera unànime al Manifest.

Demanem a la Diputació de Girona que amb els seus projectes esbossi un futur basat en la mobilitat sostenible i el respecte al medi ambient, que formen part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la mateixa institució s’ha compromès a assolir.

El petit poble de Siurana d’Empordà ha preservat el seu peculiar entorn natural i un paisatge lliure d’agressions. La carretera principal d’accés al municipi, la GIV 6219, passa entre camps de conreu i vegetació arbòria als marges. A mig camí, el nucli de Baseia marca l’entrada harmoniosa fins el poble.

Ara, la Diputació de Girona vol ampliar aquesta carretera, amb una variant a Baseia, amb un projecte que ha estat dissenyat sense tenir en compte les necessitats dels veïns ni les característiques de l’entorn.

Manifest per aturar l’ampliació de la GIV-6219 i variant futura, de la C-31 a Siurana d’Empordà

PRIMER: Que l’actuació que es proposa és absolutament despropor- cionada per les necessitats d’un poble tan petit i dels seus veïns i perju- dica greument l’activitat agrícola-ramadera i turisme rural en els que s’ha especialitzat.

SEGON: Que les obres projectades eliminarien tota la vegetació arbus- tiva i arbòria dels marges des de Baseia fins al poble, que són refugi de diferents espècies animals (especialment d’aus i rèptils), i posarien en risc l’espècie protegida en greu perill d’extinció, la Silene Sennenii.

TERCER: Que el traçat i dimensionat actual fan que la zona gaudeixi d’una circulació pacificada, allò que avui dia és l’objectiu dels països mes avançats d’Europa en matèria de comunicació. Cal anar cap una mobilitat sostenible i evitar que es desintegri cada vegada més el que queda del paisatge empordanès.

QUART: Que la voluntat majoritària dels veïns és que la carretera es mantingui com és ara, amb petites actuacions puntuals, i que en cap cas perjudiquin els marges, la vegetació existent i que no s’expropiïn terres de camps de conreu.

CINQUÈ: Per últim, manifestem que en uns moments com els que es- tem vivint, de greu crisis sanitària i econòmica que posa en evidència el replantejament del model econòmic i social del país, és imperdonable que l’administració publica destini més de 850.000€ a un projecte fragmentat no desitjat pels veïns i rebutjat per les associacions ecologistes.

El creixement desmesurat d’aquesta carretera, suposarà augmentar el to- natge i la velocitat dels vehicles, és contradictori amb la Llei del canvi climà- tic, els objectius de reducció d’emissions i el que ens demana la comunitat científica internacional per a assolir els reptes del Segle XXI.

PER TOT AIXÒ, ELS SOTA SIGNANTS DEMANEM: L’aturada del projecte d’ampliació de la GIV-6219 que s’ha fet sense el consens dels veïns afectats. Aquest projecte suposa un greu atac contra el model de vida del poble de Siurana i un nou atemptat al territori. I, als diputats i polítics que decideixen grans inversions, els comminem a reflexionar sobre les conseqüències dels seus vots.

Dr. Martí Boada / Doctor en Ciències Ambientals, Geògraf i Naturalista
Jaume Subirós / Cuiner i propietari Hotel Empordà
Jordi Sargatal / Ornitòleg / Naturalista
Dr. Jordi López-Pujol / Research Group on Biodiversity & Herbarium Botanic Institute of Barcelona
Ramon Folch / Enginyer mecànic
Núria Esponellà / Escriptora / Filòloga
Dr. Joan Font Garcia / Doctor en Biologia
Mª Antònia Fages de Climent / Empordanòloga
Josep Roca Fontané / Sommelier i copropietari del restaurant El Celler de Can Roca
Anna Aguiló / Directora Fundació Josep Pla
Josep Maria Dacosta / Biòleg / Empordanòleg
Daniel Lleixà / Artista
Ramon Vilalta / Arquitecte D’RCR Arquitectes
Dr. David Pujol / Doctor en Ciències de l’Educació
Dr. Joan Rieradevall / Doctor en Ciències Químiques / Assessor científic grup recerca Sostenipra ICTA UAB
Iñaki Alday / Arquitecte i paisatgista, Degà de l’escola d’arquitectura Tulane University (New Orleans)
Sebastià Delclós / Enginyer tècnic forestal
Antoni Puigvert / Escriptor
Lluís Benejam / Professor d’Ecologia Universitat de Vic / Membre de la Junta Directiva d’IAEDEN-Salvem l’Empordà
… i 579 persones més.