La Policia Local de Roses ha retirat 37 cotxes abandonats de la via pública

Diposit municipal de vehicles
El regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, al dipòsit municipal de vehicles

Una quantitat de cotxes que havien estat abandonats en només mig any

Des de l’inici d’any, la Policia Local de Roses ha retirat un total de 37 vehicles que havien estat abandonats a la via pública, una xifra considerable, sobretot si es te en compte que durant la declaració de l’estat d’alarma, aquest servei es va veure interromput degut a la concentració de les tasques policials en altres serveis.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, ha alertat dels perjudicis per a la vialitat, salubritat i medi ambient que aquesta comporta abandonar a la via pública un vehicle, assenyalant que “a part de ser una irresponsabilitat, suposa problemes de seguretat, contaminació i, a més, redueix les places d’estacionament. És un comportament que hem d’evitar i des de la regidoria de Seguretat Ciutadana treballem per conscienciar a la gent, retirar tots els cotxes de la via pública i, al mateix temps, sancionar els casos que detectem.”

Així, abandonar un vehicle a la via pública està penalitzat amb 200€.

La detecció i retirada de vehicles abandonats al carrer o espais públics de la població, es fa possible gràcies a les inspeccions periòdiques que la Policia Local realitza, que també actua a requeriment dels veïns que denuncien els casos en què un vehicle es manté molt temps estacionat en un mateix indret i amb clars signes d’abandonament.

Cal recordar que la sanció que s’imposa als titulars per l’abandonament de vehicles és de 200€, import al qual cal sumar el cost del servei de grua necessari per a la seva retirada. Un cop traslladat al dipòsit municipal, en cas de voler recuperar el vehicle, cal també abonar un suplement per cada dia que aquest ha passat al dipòsit. En cas de no ser reclamat, la Policia Local comunica el cas al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament per a la seva declaració com a residu i el seu posterior desballestament.