La realitat juvenil

ERC Roses

ERC RosesComenço amb l’afirmació més important de totes: Per poder adequar una bona política de joventut s’ha de conèixer de molt a prop les necessitats reals dels joves.

El coneixement i l’anàlisi d’aquesta realitat es converteixen en pilars bàsics per fer front a problemàtiques quotidianes que poden afectar els joves del nostre municipi. Però és cert que moltes vegades el sector juvenil és el menys recolzat… Per tant, cal comunicar amb els joves i fomentar una interlocució oberta i dinàmica amb ells.

Hi ha molts elements fonamentals que composen la realitat del jovent actual: els estudis, la feina, l’emancipació, l’autonomia econòmica, el lleure… Sense deixar de banda els riscos vinculats al tabac, l’alcohol, les drogues, etc.

Potser, ens hauríem de demanar: Quina necessitat té un jove de Roses?

En primer lloc, trobaríem la formació i l’accés al món del treball com a aspectes que generen més neguit als nostres joves. Roses és una ciutat essencialment turística que pot proporcionar durant uns mesos una sortida laboral actuant com “solució momentània” a un problema que torna a ser-hi quan arriba la tardor. A això, cal sumar-li, a més, que la manca d’ experiència en el sector és també un obstacle per a aquells que acaben els estudis i volen aprofitar l’estiu.

Tots aquests factors mostren un enorme marge per a desenvolupar projectes en l’àmbit juvenil, amb la idea principal que si un jove té una bona formació, té més possibilitats d’inserció laboral i si té una autonomia econòmica pot emancipar-se.

Per altra banda, cal remarcar el perfil del jove rosinc. En contra del que poden dir els tòpics o els rumors, els que hem treballat en el sector a casa nostra sabem que la joventut del nostre municipi sempre s’ha mostrat molt participativa i molt solidària. Tenint present això, i sense perdre mai de vista la idea indicada més amunt que cal conèixer i entendre els joves abans de començar a fer res, hem d’enfocar la nostra acció a potenciar els valors de la convivència i treballar la cohesió social dintre d’un marc sociocultural molt divers. L’entorn plural en que es mouen els nostres joves genera, de ben segur, moltes dificultats, però obre tot un camí d’oportunitats per treballar valors i habilitats socials.

Dit això, i deixant clar l’importantíssim paper que han de jugar les institucions per abordar els temes relacionats amb la joventut, crec que cal també recordar la importància que tenen els moviments cívics autogestionats pels propis joves. De nou destruint tots els tòpic haguts i per haver-hi, els joves s’autoorganitzen (estadísticament, per cert, més que cap altra franja d’edat) i generen activitats i projectes per ells mateixos que reporten un gran benefici al conjunt de la societat. Formar part d’associacions, grups d’escoltes, o voluntariat solidari són activitats exitoses i, en molts casos, merament organitzades pels joves. Aquí, a Roses, tenim moltíssims exemples que, qui es nega a veure, és perquè no vol.

Per aquest fet, considero que s’ha de tenir en compte les iniciatives juvenils i intentar donar a aquestes el major suport possible. S’ha d’acabar amb la idea de veure aquest tipus de projectes com una simple font de conflictes.

Institucions i jovent han de col·laborar conjuntament per aconseguir l’objectiu comú: que els joves puguin sentir-se ciutadans de ple dret en una societat com la nostra.

 

Verónica Medina i Flores – Coordinadora de Joventut d’ERC Roses