La segona fase d’obres al Castell de la Trinitat adapten l’espai a nous usos culturals

Durant aquest mes de juny s’estan realitzant al Castell de la Trinitat de Roses els treballs per a l’adequació i condicionament d’aquest equipament

Castell de la Trinitat
Castell de la Trinitat

El projecte, d’acord amb els actuals usos culturals, i previstos per l’Ajuntament de Roses preveu l’adequació dels accessos, la il·luminació de les àrees exteriors i la instal·lació de serveis, entre d’altres. Les obres es realitzaran en dues fases, la primera, corresponent a l’espai exterior, a punt de finalitzar, i la relativa a les zones interiors a partir del setembre.

Des de la finalització al juliol de 2010 de les obres de consolidació i ordenació del Castell de la Trinitat, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roses ha posat en funcionament l’edifici, detectant en aquest procés certes mancances i necessitats de condicionament per millorar el seu funcionament i permetre la incorporació de noves activitats per ampliar la seva programació cultural.

Accessos alternatius

Un dels principals aspectes a millorar amb els nous treballs és el referent a l’accés a l’edifici. Actualment, el recinte disposa d’un aparcament situat al peu de la parcel·la a tocar de la carretera del Far, a partir del qual s’accedeix al castell per una escalinata rectilínia que remunta els bancals de les antigues vinyes. Tot i que aquest accés es considera idoni per a les actuals visites, ja que permet un recorregut exterior introductori de la fortificació, no resulta apropiat per a altres usos de l’edifici. És el cas, per exemple, de l’organització d’exposicions o altres activitats culturals (conferències, concerts, representacions,…), programades en diferents franges horàries i amb possibilitat d’incloure l’horari nocturn.

Entre les alternatives estudiades per donar resposta a aquests usos, el consistori ha optat per una doble solució que permetrà un fàcil accés, tant a peu com de forma motoritzada. D’una banda, l’eixamplament de l’actual vial de servei existent des l’actual aparcament fins a la placeta superior d’accés al Castell, que possibilitarà l’ús de llançadores-microbusos o tren turístic en casos d’afluència d’un públic nombrós.

Pel que fa a l’accessibilitat peatonal, aquesta es millorarà des de l’aparcament inferior amb la col·locació d’una barana metàl·lica a l’actual escala de formigó i amb la instal·lació de l’enllumenat de senyalització necessari, mentre que, d’altra banda, es recuperarà l’antic camí existent entre els bancals de vinyes, fet que permetrà dotar el conjunt amb un camí alternatiu de pendent més suau i ombrívol.

Aquests dos espais peatonals es complentaran també amb la recuperació de l’antic camí d’accés al Castell que arriba des del carrer Narcís Oller.

L’interior, més accessible

Pel que fa a l’interior de l’edifici, es construirà un mòdul de serveis situat a la planta baixa i es millorarà l’accessibilitat a l’edifici per a persones amb mobilitat reduïda. Entre les actuacions, s’arranjarà l’itinerari entre l’ascensor i l’interior amb una rampa que permeti salvar els esglaons existents, es millorarà l’escala d’accés a la cisterna i l’antiga presó situada a l’altell, adequant-la als grups guiats, i se solucionaran els problemes d’humitat existents.

En previsió d’un possible ús nocturn, es projecten també la il·luminació dels accessos exteriors i dels espais descoberts interiors del Castell, amb lluminàries integrades visualment en el conjunt i de baixa il·luminació per no generar contaminació lumínica.

El pressupost amb què compta el conjunt dels treballs és de 179.000 euros. Pel que fa a l’execució dels mateixos, el condicionament dels accessos exteriors iniciat avui es desenvoluparà fins al mes de juliol, moment en què les obres s’aturaran amb motiu de la temporada d’estiu. Al setembre es reprendrà la segona fase, amb el projecte de millores a l’interior del Castell.