La Sociedad Española de Cardiología distingeix l’Hospital de Figueres en insuficiència cardíaca

Hospital de Figueres

Moment de l'acte d'entrega del segell

Per primer cop, la Unitat d’Insuficiència Cardíaca ha rebut el segell de SEC-EXCELENTE

Hospital de Figueres
Moment de l’acte d’entrega del segell

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha distingit el servei de Cardiologia de l’Hospital de Figueres amb el segell de SEC-EXCELENTE en la categoria d’insuficiència cardíaca, per complir amb els estàndards de qualitat assistencial d’aquesta malaltia.

És la primera vegada que l’Hospital de Figueres rep aquest reconeixement i és l’única Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) de la demarcació de Girona que l’ha rebut, amb el benentès que l’Hospital Josep Trueta és una unitat especialitzada i, per tant, d’un altre nivell. En el conjunt de Catalunya, a més de l’Hospital de Figueres,  han estat distingits en aquesta edició dos centres més: l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau.

Per a la responsable de la UIC de l’Hospital Comarcal de l’Alt Empordà, la doctora Sara Darnés, rebre aquest distintiu “representa, per als usuaris, la garantia d’una millor qualitat assistencial i un accés proper als professionals especialistes. Per a tot l’equip, significa elevar els nivells de feina i responsabilitat”.

Els segells SEC-CALIDAD

Cada any la Sociedad Española de Cardiología audita i acredita la qualitat assistencial cardiològica dels hospitals espanyols en el marc del programa SEC-CALIDAD. En aquesta edició, en un acte celebrat divendres a la Casa del Cor de Madrid, la SEC ha distingit un total de 37 centres: 9 en assistència ventricular mecànica, 10 en insuficiència cardíaca, 7 en SCASEST (síndrome coronària aguda sense elevació del ST), 6 en el seguiment de dispositius i 11 en SEC-PRIMARIA. El SEC-CALIDAD té per objectiu millorar la prevenció, diagnòstic i seguiment de les malalties cardiovasculars a l’Estat espanyol.

La SEC és una organització científica i professional sense ànim de lucre dedicada a augmentar el grau de coneixement del cor i el sistema circulatori, avançar en la prevenció i el tractament de les malalties associades i millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients.