La transformació de la façana de l’antiga societat La Flor de Maig, al Document del Mes de l’AMR

Arxiu Municipal de Roses
Plànol de la façana de l'antiga societat La Flor de Maig

L’antiga societat La Flor de Maig va acollir en la seva època el Cine ‘Rosas’

Arxiu Municipal de Roses
Plànol de la façana de l’antiga societat La Flor de Maig

El document que l’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes a la seva secció web “El Document del Mes”, correspon a la llicència d’obres d’ampliació del Cine ‘Rosas’ que havia acollit l’antiga societat La Flor de Maig, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Juli Rosa Cirilo.

L’expedient és de l’any 1963, moment en què es reformà l’edifici i s’amplià aprofitant el pati existent pel cantó de la Riera i Ginjolers i desplaçant la façana fins a la seva situació actual.

Avui dia, es pot contemplar la façana força desdibuixada del carrer d’en Mairó, testimoni de la història dels anys 1920 i 1930 i de la desapareguda societat La Flor de Maig i en la qual encara es veu una flor ceràmica en la seva part superior, mentre que a la riera Ginjolers, trobem la façana del Cine ‘Rosas’, un emblema de la cultura de masses a la Roses sorgida amb el boom turístic.

L’edifici, que havia acollit la societat desapareguda La Flor de Maig entre 1925-1939, va ser transformat entre 1963 i 1964 per adaptar-lo a les necessitats de les sales de cinema de l’època. L’ampliació projectada per Juli Rosa permeté encabir un vestíbul, guixetes, lavabos, una nova cabina i una tribuna sobre la platea.

Tot i que des dels anys vint ja havia acollit una de les dues sales de cinema de la població, amb aquesta remodelació la sala va fer un salt endavant per servir al públic rosinc. El cinema, que acollia especialment pel·lícules per als més menuts, va funcionar fins a l’agost de 1983. En el seu lloc, l’any 1985 s’hi va instal·lar un negoci de venda d’objectes per a la casa, souvenirs, ceràmica. Amb el canvi de propietari, la façana de la riera va tornar a ser modificada amb la instal·lació d’una estructura laminada que maquillava l’edificació.

Podeu consultar el document del mes en el següent enllaç.