La urbanització de Mas Oliva de Roses disposarà d’una plaça pública

Nova plaá pública al Mas Oliva de Roses

En aquest terreny municipal del Mas Oliva es crearà una plaça pública i places d'aparcament

El ple ordinari del mes de maig va aprovar per majoria reformar els carrers de Luxemburg i Atenes de la urbanització del Mas Oliva i crear al terreny municipal que hi en la confluència d’aquests dos vials una plaça pública

Nova plaá pública al Mas Oliva de Roses
En aquest terreny municipal del Mas Oliva es crearà una plaça pública i places d’aparcament

El passat 2 de juny informaven que Roses crearà una plaça pública en el solar que hi ha entre els carrers de La Llotja, dels Pescadors i del Cap Norfeu, després de l’aprovació inicial del projecte al ple ordinari del mes de maig.

Un ple ordinari que també, per majoria, va aprovar  el Projecte de reforma dels carrers Luxemburg i Atenes  i  l’espai  lliure  interior  limitat també pel carrer Amsterdam a la urbanització del Mas Oliva. 

Només el PSC es va abstenir per no estar d’acord, no en reordenar l’espai públic, sinó en la gestió per part de l’equip de govern en matèria d’urbanisme.

El projecte en sí contempla la reforma de la urbanització dins  l’àmbit  que  limiten  els carrers d’Amsterdam, Luxemburg, i Viena de la urbanització del Mas  Oliva,  i crear  una  nova  plaça pública.
La reordenació suposarà la solució a les deficiències dels serveis públics existents, com  ara  aigua,  sanejament  i enllumenat  per  una  millor  eficàcia en els subministraments i recollida d’aigües, així com la millora en  l’eficiència energètica; i resoldrà també l’actual deteriorament dels paviments i voreres d’aquest espai, i de l’arbrat -principalment pins- que provoca l’aixecament de les vorades pel creixement de les arrels.

La plaça, que disposarà  d’una superfície total de 4.015 m2, possibilitarà una connexió per als vianants amb un recorregut adaptat des del carrer inferior, de Viena fins al superior d’Amsterdam.
Estarà dotada d’espais de lleure i de joc, amb pavimentació nova i la incorporació del mobiliari urbà, jardineria i enllumenat necessaris.
També s’habilitarà una zona d’aparcament, així com la plantació de noves espècies d’arbres i arbustos, mantenint alguns  dels  pins  existents, i  eliminant els que es troben en mal estat; s’instal·larà una xarxa de reg per goteig i es preveu la  recollida d’aigües pluvials superficials.
Pel  que  fa  a  l’enllumenat  es  recol·locaran algunes de les lluminàries existents i s’instal·laran nous punts de llum per a la il·luminació dels  nous recorreguts.

El nou espai públic s’ha dissenyat per donar resposta a dues funcions i estarà format per dues zones: la de plaça-parc i la d’aparcament de vehicles, amb unes 15 places d’estacionament. La zona destinada a plaça és la més gran i disposarà d’una superfície superior als 3.000 m2. Acollirà les zones de joc -una infantil i una altra per a adults amb taules de ping-pong-, el passeig, l’espai d’ombra i un espai de pícnic amb taules i cadires.

La jardineria jugarà un paper important, mantenint els pins existents en bon estat i apostant per una vegetació amb espècies ja utilitzades al municipi amb bons resultats i mínims consums hídrics. Es plantaran oliveres, que mantindran la imatge de la urbanització, til·lers alineats a la zona de passeig, moreres a l’espai d’ombra, perers i lledoners a l’espai de la font, i arbres de l’amor i plantes enfiladores a l’estació transformadora existent per crear un mur verd, a més de plantes arbustives tipus romaní, lavanda, camamilla… en tot l’àmbit.

Les tasques d’instal·lació de xarxa de reg, de recollida d’aigües pluvials i la renovació de l’enllumenat amb nous punts de llum, completaran la urbanització i milloraran l’eficiència d’aquests serveis. El pressupost total amb què comptarà aquest projecte de propera licitació, és de 399.000 €.