La zona verda davant el Cementiri de Roses a punt per la festivitat de Tots Sants

Ajuntament de Roses
Zona verda davant del cementiri de Roses

La remodelació de la zona verda existent ha canviat la fisonomia d’aquest gran espai de més de 1.000 m2

Ajuntament de Roses
Zona verda davant del cementiri de Roses

El públic que visiti el cementiri municipal de Roses el dia de Tots Sants, trobarà enguany com a novetat, juntament a l’arranjament de la rotonda de la carretera del Mas Oliva, la remodelació de la zona verda existent davant de la façana principal del recinte, amb els diferents espais d’estada posats al dies i ordenats.

Les millores que s’han dut a terme han canviat la fisonomia d’aquest gran espai de més de 1.000 m2 que havia quedat com a residual, connectant el propi cementiri amb el carrer Josep Romañach i al llarg de la carretera del Mas Oliva.

La millora de l’espai ha consistit en l’ordenació i delimitació de l’àrea de salut, d’una zona de jocs infantils i el condicionament dels espais verds existents. Les diferents zones han estat pavimentades de manera diferenciada per distingir-les, la zona de jocs infantils delimitada amb una tanca de fusta, s’han dotat accessos i zones de pas del parc de sauló compacte i panots i s’han instal·lat diferents bancs. L’embelliment de tot el conjunt s’ha aconseguit amb la plantació de nous arbres, arbustos i el sembrat i ressembrat de gespa.

D’aquesta manera, el projecte de millora permetrà gaudir d’un espai verd i ordenat tant als veïns del Mas Oliva com als usuaris de la zona esportiva i escolar adjacents. El projecte ha estat desenvolupat l’empresa municipal de serveis, Rosersa, i ha comptat amb un pressupost de 21.000 €.