L’ABS de l’Escala comença a realitzar la prova PCR a aquells pacients que tenen símptomes de coronavirus

ABS l'Escala
Professionals sanitaris de l'ABS de l'Escala amb l’ecògraf que els permet fer el seguiment de l'evolució de la simptomatologia respiratòria dels pacients amb coronavirus

D’aquesta manera, des del CAP de l’Escala es pot diagnosticar les persones sospitoses d’haver-se infectat sense necessitat de derivar-los a l’Hospital de Figueres

L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala ha començat a efectuar la prova PCR (reacció en cadena de la polimerasa) a aquells pacients que presenten símptomes compatibles amb la COVID-19. D’aquesta manera, des del CAP Moisès Broggi es pot diagnosticar les persones sospitoses d’haver-se infectat per coronavirus sense necessitat de derivar-los a l’Hospital de Figueres. A més, a l’ABS de l’Escala es disposa d’un ecògraf que permet als professionals sanitaris fer el seguiment de l’evolució de la simptomatologia respiratòria d’aquests pacients afectats per coronavirus.

Cal tenir en compte que el principal criteri diagnòstic de la COVID-19 és la valoració clínica del professional sanitari i les proves de detecció són eines de suport que ho complementen. És per això que la PCR només es realitza en aquells casos en què el metge així ho considera necessari.

Es realitza amb una mostra del nas i la gola, que s’extreu amb l’ajuda d’un bastonet. Un cop s’ha obtingut, la mostra s’envia a un laboratori especialitzat. Mentrestant, la persona s’ha d’aïllar a casa seva seguint les mesures indicades pels professionals sanitaris a l’espera del resultat de la prova. Si el resultat és positiu significa que aquesta persona ha estat en contacte recent amb el virus i pot ser un focus d’infecció, per això cal que continuï amb les mesures d’aïllament. Les indicacions per a l’aïllament són esperar fins a 3 dies sense febre i sense antitèrmics. I si remeten els símptomes abans, cal esperar un mínim de 14 dies des de l’inici del procés de la malaltia.

És important remarcar que si el pacient no té símptomes compatibles amb la COVID-19, el professional sanitari no li realitzarà la PCR. Encara que hagi estat en contacte amb una persona infectada. En aquest cas es recomana que no vagi al CAP, que faci autoaïllament preventiu i que contacti amb l’equip d’atenció primària de referència (per telèfon o via telemàtica) per explicar la seva situació.

El Departament de Salut és qui determina els protocols i les pautes per a la realització de les proves, que s’adapten segons la fase de la pandèmia.