L’ABS de Roses ja compta amb 4 Gestors COVID

Gestors COVID a Roses
El gestor COVID del CAP de Roses, Diego Gutérrez, atenent a una pacient

Des de la setmana passada Roses disposa de 2 Gestors COVID, i Cadaqués i Castelló d’Empúries un per municipi, per fer un total de 16 a tota la comarca de l’Alt Empordà

La Regió Sanitària de Girona incorpora fins a un total de 73 Gestors COVID als centres d’atenció primària per fer el seguiment casos sospitosos de tenir COVID19  i dels seus contactes.

D’aquests 73, 16 gestors COVID s’han destinat a la comarca de l’Alt Empordà, dels quals 4 desenvolupen des de la setmana passada la seva tasca a l’ABS de Roses, 2 a la Vila rosinca, 1 a Castelló d’Empúries i un altre a Cadaqués.

Aquests Gestors COVID han rebut una formació específica sobre l’aplicatiu de gestió dels casos COVID, formació en equip de protecció individual, rentat de mans, confidencialitat  en el tractament de les  dades a més de les eines pròpies de cada institució, com ara l’ECAP administratiu entre d’altres.

El gestor COVID és qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d’estar infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR per informar-la sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes.

Una tasca que fins la setmana passada havia de portar a terme el personal sanitari dels Centres d’Atenció Primària, i “nosaltres en ser una població costanera a l’estiu anem sobrecarregats de feina, amb les visites plenes, i des que hi són els gestors anem més alleugerits”, ha afirmat el director de l’ABS de Roses, Ricard Bonet.

Bonet ha desvetllat que a l’ABS de Roses “es fan unes 3 o 4 proves PCR al dia, a no ser que surti una situació d’urgència i fem la prova al moment”, i ha apuntat que pel que fa al nombre de casos per possible contagi de COVID-19 atesos als tres Centres d’Atenció Primària de l’Area Bàsica de Salut de Roses,  “hem passat de fer la setmana passada entre 80 i  i 90, a unes 40 o 50 aquesta setmana, donat a la taxa de contagi és inferior a la que teníem abans”.

Els Gestors COVID a Roses són en Diego Gutiérrez i la Júlia Fulquet, la qual ha explicat la seva tasca dient que “tant els metges com infermeria m’apunten casos que siguin simptomàtics o gent que hagi estat en contacte directe amb un positiu, llavors contactem amb la persona, esbrinem com ha sigut el contacte i si cal engeguem el protocol del programa PCR, i els hi demanem les dades del seu entorn més directe, en el cas que donin positiu a la prova”.

Els Gestors COVID s’han distribuït arreu del territori, prioritzant les zones més tensionades en aquest moment i els CAP dels municipis de la Costa Brava on tenen un increment més notable de la població flotant. Els Gestors COVID tenen mobilitat dins la mateixa Àrea de Gestió Assistencial, de manera que podran canviar de CAP. Així doncs, la seva distribució serà flexible i s’adaptarà a les necessitats de cada moment.

El fet que l’Atenció Primària es doti dels Gestors COVID té l’avantatge de fer-ho al mateix moment de la sospita diagnòstica, en la proximitat del domicili i dins l’equip d’atenció primària (EAP) de referència del pacient que és qui té el coneixement, tant de la persona com del seu entorn.

El funcionament

Les funcions dels gestors COVID comencen en sortir de la consulta del professional sanitari que hagi fet el diagnòstic de possible cas. El Gestor COVID informa –presencialment o telefònicament- a la persona sospitosa que s’ha d’aïllar preventivament al domicili fins que tingui el resultat de la prova PCR, el qual tindrà a través de l’espai digital de La Meva Salut. És per això que també l’ajudarà a donar-se d’alta a La Meva Salut en cas que no ho estigui. També identifica si la persona necessita una baixa laboral durant el temps que tardarà a rebre els resultats (24/72 h) i ha d’explicar com s’ha de tramitar a través de l’eConsulta de La Meva Salut.

El Gestor també explicarà al pacient que, si el resultat de la prova és positiu, ha de fer aïllament domiciliari i com l’ha de fer; que és necessari que faci control dels seus símptomes dos cops al dia mitjançant l’app STOP COVID19  o prenent-se la temperatura dos cops al dia; què ha de fer si els seus símptomes empitjoren (trucar al 061 o contactar amb els seus professionals de referència a través de l’eConsulta de La Meva Salut), i com tramitar la baixa laboral, en cas que sigui necessari.

El Gestor COVID també informa de la importància d’identificar els contactes estrets per tal de tallar les cadenes de transmissió del virus i fa un rastreig exhaustiu dels contactes del possible cas.  i

Els gestors COVID identifiquen situacions de risc associades a la patologia com poden ser la sobreocupació del domicili, gent gran vulnerable, professionals amb molts contactes laborals, monitoratge de casals, reunions de feina o oci prèvies al contagi, etc i mantenen una coordinació constant amb els professionals de l’equip d’atenció primària corresponent. També formen part de la seva corresponent comissió de coordinació territorial, és a dir, comissions que s’estan implantant a la Regió Sanitària dins de cada una de les àrees de gestió assistencial per fer el seguiment dels casos i identificar possibles situacions problemàtiques.

Un cop el cas es confirma com a positiu, el seguiment de contactes es passa a l’Equip de gestió de seguiment de contactes (els scouts, del 061) que telefonen als contactes estrets i identifiquen els que necessiten PCR, recullen  dades epidemiològiques, informen que cal aïllament, gestionen la baixa laboral i fan un seguiment de símptomes els dies 7, 10 i 14. Per la seva banda, l’equip d’epidemiologia investiga les causes de contagi, en detecta el focus, fa el seguiment de cadenes i gestiona casos específics.