L’ACA adequa un tram d’uns 900 metres de la llera del riu la Muga al seu pas per Peralada

Agència Catalana de l'Aigua

A l'esquerra, tram del riu abans dels treballs. A la dreta, després de l'actuació

Mitjançant l’obertura de vies de desguàs en el riu s’ha garantit la lliure circulació de l’aigua i la disminució del risc en cas d’avingudes

Agència Catalana de l'Aigua
A l’esquerra, tram del riu abans dels treballs. A la dreta, després de l’actuació

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs en un tram de la llera del riu la Muga, al seu pas per una zona no urbana de Peralada, a l’Alt Empordà. L’actuació, que ha tingut una durada d’uns dos mesos, ha tingut un cost superior als 15.500 euros i s’ha dut a terme en un sector 600 metres aigua amunt de la carretera C-252 i 200 metres aigua avall de la mateixa via a la zona de Mas Llop.

L’actuació ha consistit en la retirada selectiva de la vegetació emergent a l’interior de la llera, sobretot pollancres en mal estat i espècies vegetals exòtiques, deixant en la zona de la llera d’aigua baixa (d’entre uns 3 i 5 metres) vegetació arbustiva pròpia d’aquest ecosistema i propiciar el creixement d’arbres joves.

Per garantir la lliure circulació de l’aigua, s’han obert vies de desguàs paral·leles a la direcció del corrent d’uns 10 metres d’amplada en intèrvals de 10-15 metres. Això permetrà disminuir el risc d’inundacions en cas d’avingudes.