L’ACA condiciona i millora l’operativitat de l’estació d’aforament del riu la Muga al seu pas per Castelló d’Empúries

Agència Catalana de l'Aigua

Estació d'aforament del riu la Muga al seu pas per Castelló d'Empúries

L’Agencia Catalana de l’Aigua vol millorar així en la gestió i el control del cabal circulant del riu Muga

Agència Catalana de l'Aigua
Estació d’aforament del riu la Muga al seu pas per Castelló d’Empúries

L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat recentment diverses actuacions de manteniment i millora a l’estació d’aforament del riu Muga al seu pas per Castelló d’Empúries, a l’Alt Empordà.

Les actuacions desenvolupades han consistit principalment en la reparació o substitució i calibratge dels equips automàtics de mesura del nivell del riu que s’utilitzen per al control del cabal circulant, i permetran recuperar la gestió en temps real de l’estació i fer possible així, la millora en la gestió i el control del cabal circulant de la Muga.

Aquests treballs s’engloben dins les tasques que l’ACA desenvolupa de manera periòdica per al manteniment i la millora funcional i tecnològica en infraestructures de control de la seva propietat, amb l’objectiu de garantir una correcta informació en temps real de diverses variables de control hidrològic de gran importància per a la gestió dels recursos hídrics i episodis d’avinguda a les conques internes de Catalunya.