L’ACA construirà una planta pilot per a la purificació d’aigua regenerada a la depuradora de Roses

EDAR de Roses
Vista zenital de l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Roses

Planta de purificació que es construirà gràcies a la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria destinada a l’atorgament d’ajuts per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada per a usos locals. En total s’han atorgat un total de 26 subvencions, amb un import global de 4,1 milions d’euros.

I d’entre aquestes subvencions, repartides a ens d’arreu el territori català està l’atorgada, per un import de 300.000 euros, al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per a la construcció i explotació d’una planta pilot per a la purificació d’aigua regenerada, que serà destinada a la recàrrega d’aqüífers per a l’augment dels recursos locals d’abastament de la població de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Roses.

Aquests ajuts, que en la seva pràctica totalitat, suposen el 80% del total de l’actuació plantejada, serviran per a potenciar l’ús de l’aigua regenerada per a usos municipals, com el reg de jardins i la neteja de carrers, la recàrrega d’aqüífers, així com ampliacions de sistemes de tractament terciaris que estan actualment en funcionament. El llistat de les actuacions subvencionades es pot consultar a través del document en Excel que acompanya aquesta nota de premsa, o bé consultant directament la resolució d’atorgament.

Per demarcacions, 21 dels ajuts beneficiaran a les comarques de Barcelona (3,6 MEUR), dos a la de Girona (482.000 euros), 2 a la de Tarragona (23.000 euros) i una a la de Lleida (12.000 euros).

Triplicar l’ús de l’aigua regenerada

L’aigua regenerada és el recurs que s’obté a l’aplicar un tractament més avançat (a través del que es coneix com terciari o Estació Regeneradors d’Aigua) a l’aigua ja depurada. Aquest recurs es destina per a usos no consumptius, com el reg agrícola i els usos ambientals, industrials i lúdics. Actualment, a Catalunya es produeixen, anualment, prop de 40 hm3 d’aigua regenerada i, en un període d’uns 4 anys, es preveu triplicar aquesta xifra, arribant als 100 hm3 d’aigua regenerada.

Pel que fa al proper cicle de planificació 2022-2027 (actualment en informació pública), en matèria de reutilització, el pla contempla més de 40 actuacions mitjançant una inversió de 119 milions d’euros.