L’ACA declara l’alerta hidrològica al sistema Ter Llobregat i a la conca de la Muga

Mapa visor de la sequera

Els embassaments del Ter-Llobregat i Darnius Boadella se situen al 33%, registrant un descens constant en els darrers mesos, fet que ha comportat l’entrada en aquest escenari

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes, definint un nou canvi consistent en la declaració d’alerta al sistema Ter Llobregat i a la conca de la Muga. L’entrada en aquest escenari entra en vigor avui amb la publicació en el DOGC de la resolució del director. Es pren aquesta decisió després de constatar que tant el sistema Ter Llobregat com l’embassament de Darnius Boadella se situen al 33% de la seva capacitat.

Mesures en situació d’alerta

Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’alerta per sequera impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Pel que fa als usos d’abastament domèstic, s’estableixen:

  • Limitacions en el reg de jardins i zones verdes,
  • Prohibició d’ompliment de fonts ornamentals,
  • Prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa,
  • Limitacions en l’ompliment de piscines,
  • Limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

També es defineix una xifra per al consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

Podeu ampliar la informació sobre l’estat de la sequera en aquest enllaç.

Actuacions per a millorar la disponibilitat d’aigua

L’ACA, per a incrementar la disponibilitat d’aigua i assegurar l’abastament en alta, desplega amb caràcter periòdic diversos ajuts. Per una banda, dues vegades l’any, convoca subvencions per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència. El primer d’aquests ajuts es va adjudicar el maig d’enguany, destinant més de 239.000 euros a través de 36 ajuts, i la segona ja s’ha signat la resolució, que comporta l’atorgament de 36 ajuts amb una inversió global superior als 400.000 euros.

D’altra banda, en un nivell més estructural, l’ACA millora l’abastament d’aigua a través de les línies de subvencions que es convoquen periòdicament per a millorar els abastaments locals (més de 100 milions d’euros en el període 2016-2021 en la millora dels abastaments municipals, a través de 7 línies d’ajuts -5 per a la millora dels abastaments municipals i 2 per a la millora de les xarxes supramunicipals-). Aquest octubre s’han publicat les bases d’una nova línia d’ajuts per a millores en el subministrament d’aigua (en les mesures que es podran subvencionar i incrementar del nivell de les aportacions que beneficien els municipis), que es preveu convocar a principis de 2023 amb una aportació de 15 MEUR.

A més de la millora de la garantia, també és vital el control dels cabals d’aigua que es capten i es subministren. L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt els ajuts destinats a la instal·lació de comptadors en alta, destinant 1,1 milions d’euros a través de 112 subvencions a ajuntaments de tot Catalunya. Aquesta línia d’ajuts ens permetrà millorar el coneixement dels consums i l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament.

Exit mobile version