L’ACA duu a terme una prova pilot per descontaminar aigües subterrànies en una antiga zona industrial de Vilafant

Descontaminació aigües subterrànies
Personal de l'ACA en un treball d'investigació d'aigües subterrànies

L’assaig tindrà una durada d’un any i mig i servirà per analitzar la injecció de substàncies destinades a reduir les concentracions de percloroetilè

Descontaminació aigües subterrànies
Personal de l’ACA en un treball d’investigació d’aigües subterrànies

L’Agència Catalana de l’Aigua té previst dur a terme properament una prova pilot per a la descontaminació d’aigües subterrànies en una antiga zona industrial de Vilafant, a l’Alt Empordà. L’any 2008 l’Agència va iniciar els treballs d’investigació, arran de la detecció de  contaminació a les aigües subterrànies per compostos organoclorats a la zona de Vilafant, per tal d’avaluar-ne el grau  i delimitar-ne els possibles focus de contaminació.

Després de diversos anys d’investigació i d’assaigs al laboratori, on s’ha comptat amb la col·laboració del grup d’Hidrogeologia del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Universitat de Barcelona, l’ACA té previst implementar les solucions definides per descontaminar l’aqüífer.

L’assaig, que compta amb un pressupost màxim de 55.000 euros, tindrà una durada d’un any i mig i servirà per analitzar la viabilitat de la tècnica per reduir les concentracions de percloretilè. Entre les accions previstes hi hauran tasques d’atenuació natural del producte contaminant, la reducció química del percloroetilè mitjançant l’adicció de materials granulars de ferro zero valent (ZVI) i la bioestimulació dels microorganismes decloradors.

Aquesta actuació es durà a terme en quatre fases: la primera consistirà en  la perforació de dos sondejos que s’equiparan com a pous d’extracció i injecció amb els equipaments corresponents; en la segona es definirà la situació de partida mitjançant el mostreig de les aigües subterrànies; la tercera consistirà per una banda en la injecció d’àcid làctic i extracció d’aigua per fomentar la mobilitat del producte injectat i per l’altra la injecció de ferro zero valent (ZVI) a pressió en sis punts ubicats a la zona de transició on es localitza la font de  percloretilè i finalment està previst fer un seguiment analític de l’assaig per tal d’avaluar l’eficàcia de la tècnica seleccionada.