L’ACA i l’Ajuntament de Peralada milloren mediambientalment un tram del riu la Muga

Agència Catalana de l'Aigua

Tram on s'han fet els treballs

L’actuació ha consistit en la retirada de sediments, la desbrossada selectiva de vegetació que obstaculitzava el pas de l’aigua, així com l’eliminació de vegetació invasora

Agència Catalana de l'Aigua
Tram on s’han fet els treballs

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Peralada (Alt Empordà) han finalitzat diverses actuacions en un tram del riu la Muga al seu pas per la zona urbana del municipi. Els treballs han tingut un cost superior als 10.100 euros i han estat finançats en un 80% per l’agència i el 20% restant per l’ajuntament.

L’actuació s’ha concentrat en un tram de 150 metres del riu la Muga, concretament en el sector comprès entre l’Illa de la Muga fins a Vilanova de la Muga, i ha consistit en la retirada de sediments acumulats per l’acció de l’aigua i la desbrossada selectiva de vegetació que obstaculitzava la lliure circulació de l’aigua.

També s’han retirat arbres morts i caiguts i s’ha eliminat la vegetació invasora (principalment canya americana) que colonitzava tot aquest sector. Amb els treballs duts a terme es garanteix la lliure circulació de l’aigua i es minimitza el risc en cas d’avingudes.

Posteriorment  l’Ajuntament de Peralada, amb autorització de l’ACA, ha continuat els treballs de neteja amb més de 9.000 euros addicionals de cost.