L’ACA inverteix més de 570.000 euros per a millorar la seguretat de la presa de Darnius Boadella

Presa de Darnius Boadella

Detall de la presa

S’han adjudicat dos contractes d’obres, un per rehabilitar la xarxa de drenatges dels dics de tancament de la presa i un altre per ampliar el sistema de control que permet detectar i identificar possibles moviments, filtracions i pressions

Presa de Darnius Boadella
Detall de la presa

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat dos contractes per millorar la seguretat de la presa de Darnius Boadella i dics de tancament, a l’Alt Empordà, amb una inversió superior als 570.000 euros. El primer dels contractes, amb un import d’adjudicació de 425.419 euros, permetrà l’ampliació dels sistemes d’auscultació de la presa de Darnius Boadella i els dics de tancament de la Mola Truncada i Fangots. Es preveu que aquesta actuació tingui una durada de 4 mesos.

Les mesures previstes en aquest projecte milloraran la seguretat de la presa i dels dics, complementant el sistema d’auscultació que serveix per detectar i identificar possibles moviments, filtracions, pressions i sub-pressions, anivellaments i moviments sísmics.

Increment dels més de 150 punts de control 

Actualment, per analitzar els comportaments estructurals, hi ha més de 130 punts de control a la presa, 24 al dic de la Mola Truncada i 2 al dic dels Fangots.

Amb els treballs previstos, es millorarà la xarxa geodèsica de la presa de Darnius Boadella (30 punts de control més que en l’actualitat) i del dic dels Fangots (14 punts més de control que en l’actualitat), s’ampliarà la xarxa de control sísmic, s’adequarà l’ancoratge dels pèndols inversos i s’instal·laran mesuradors de desplaçaments en juntes tridimensionals de la presa principal, entre d’altres.

Millora de la xarxa de drenatge

El segon contracte adjudicat per a millorar la seguretat del sistema de preses de Darnius Boadella preveu una inversió de 149.152 euros i consistirà en la rehabilitació de la xarxa de drenatges dels dics de tancament de la Mola Truncada i Fangots.

L’actuació, que tindrà una durada de 3 mesos, consistirà en dur a terme la desobstrucció dels drens de les pantalles de drenatge mitjançant la injecció d’aigua a alta pressió, complementada amb re-perforacions puntuals. D’aquesta manera, es millorarà la seguretat d’aquestes dues infraestructures assolint una millora de la seva estabilitat.  

Al 89% de la seva capacitat 

La presa de Darnius Boadella està situada sobre el riu Muga, a la comarca de l’Alt Empordà. En el moment de la seva construcció, per tancar el vas de l’embassament va ser necessari construir el dic de Els Fangots, que s’emplaça en prolongació de l’estrep del marge esquerre, i el dic de la Mola Truncada, que tanca un coll del seu marge dret.

Avui, l’embassament està a prop del 89% de la seva capacitat, amb més de 54 hm3 emmagatzemats. Amb aquests volums, es garanteixen totes les demandes per a un període d’un any.