L’ACA retira arbres del riu Muga al seu pas per Albanyà per evitar desbordaments

Agència Catalana de l'Aigua

Riu Muga / Foto: arxiu

Els treballs, que han consistit en la retirada d’arbres tombats, caiguts i a punt de caure, permeten garantir la màxima capacitat hidràulica de la llera en cas d’avingudes

Agència Catalana de l'Aigua
Riu Muga / Foto: arxiu

L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat recentment els treballs per adequar un tram de la llera del riu Muga, dins el terme municipal d’Albanyà, a l’Alt Empordà. Concretament, s’ha treballat en la confluència d’aquest curs fluvial amb el Clot de la Cànova.

Les actuacions al riu, amb un cost superior als 3.830 euros, les ha dut a terme Forestal Catalana SA, en virtut del conveni de col·laboració signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, les tasques desenvolupades han consistit en la retirada d’abres tombats, caiguts i a punt de caure, reduint així el risc sobre habitatges i horts adjacents.

Les mesures dutes a terme, desenvolupades fora de zona urbana, donaran, per tant, una major capacitat de desguàs de la llera en cas que es produeixin episodis d’avinguda.

Prop de 40 actuacions en lleres no urbanes

L’Agència Catalana de l’Aigua ha destinat 100.000 euros en un total de 39 actuacions en zones no urbanes (13 a Girona, 16 a Barcelona, 6 a Tarragona i 4 a les Terres de l’Ebre), les quals han estat finançades íntegrament per l’Agència.