L’ACA retira les acumulacions de vegetació en el riu Fluvià, dins l’àmbit del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà

Agència Catalana de l’Aigua

A la imatge de dalt el riu Fluvià abans dels treballs de neteja, i a sota un cop finalitzats

L’objectiu dels treballs s’ha centrat en retirar taps de vegetació que incrementaven el risc de desbordament en alguns trams

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de retirada de grans acumulacions de material vegetal al riu Fluvià, dins l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquest material es va acumular formant taps pel pas de l’aigua a causa del temporal “Glòria”, el passat mes de gener. Les directrius d’actuació s’han consensuat amb la direcció del Parc, que ha estat d’acord amb els treballs previstos, ja que al mes d’agost ha finalitzat l’època de nidificació de la majoria d’ocells. Tot i això, s’han realitzat algunes prospeccions per determinar que no quedin segones o fins i tot terceres postes de cap parella d’aus.

També s’ha aprofitat l’actuació per retirar els residus urbans que el riu va arrossegar després del temporal. Els treballs han tingut una durada d’un mes i mig i han estat supervisats per una direcció ambiental per comprovar que l’impacte ambiental ha estat mínim.

Les actuacions s’han dut a terme amb una màquina giratòria, una processadora de troncs i un tractor amb cabrestant per poder-los estirar, a més d’algun operari amb motoserra que permeti realitzar un treball més precís, i d’altres operaris que recullin la brossa. En la part final dels treballs s’ha emprat un autocarregador forestal que ha permès endur-se aquest material vegetal fora de la llera. S’ha utilitzat una sola via d’accés al riu sense haver de creuar pel curs fluvial, i una sola ruta per accedir als troncs i a la resta de material.

Les tasques han consistit només en retirar el material vegetal arrencat i tombat i que s’ha acumulat formant gran piles. S’han deixat uns quants troncs puntuals tombats dins l’aigua i dins la llera perquè serveixin de refugi i de font d’alimentació per la fauna, tant terrestre com aquàtica. Aquests troncs, a més de constituir una aportació d’humus al sòl, gràcies als insectes, bacteris i fongs que els descomponen, permet l’alimentació de petits mamífers, amfibis, rèptils, ocells i peixos. També s’han deixat les soques d’aquests arbres en punts on no puguin ser arrossegades de nou.