L’Agència Catalana de l’Aigua retira la vegetació acumulada en diverses seccions de la presa de Darnius Boadella

Presa de Darnius Boadella
Retirada de vegetació a la presa de Darnius Boadella

Les actuacions a la presa de Darnius Boadella permeten, per una banda, garantir el correcte funcionament de la infraestructura i, per l’altra, millorar-ne l’accés i minimitzar el risc d’incendis

Presa de Darnius Boadella
Retirada de vegetació a la presa de Darnius Boadella

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat diverses actuacions destinades a retirar la vegetació acumulada en diverses parts de la presa de Darnius Boadella, a la comarca de l’Alt Empordà. Aquests treballs s’han finalitzat recentment, un cop passada la primavera que és el període en el qual es registra una major aportació d’aigua cap a l’embassament, arrossegant vegetació i troncs provinents de la capçalera del riu la Muga.

Els treballs, que han suposat una inversió superior als 20.800 euros, s’han articulat en dues fases. La primera, concentrada en les immediacions de la presa principal, així com a prop del dic de la Mola Truncada, ha consistit en retirar les restes vegetals arrossegades per l’aigua. Degut al marcat desnivell, els treballs s’han fet amb una grua i, posteriorment a la retirada, les restes vegetals s’han triturat. Aquestes actuacions garanteixen el correcte funcionament dels òrgans de desguàs i redueixen el risc d’obstruccions en l’alliberament de l’aigua i durant episodis d’avingudes.

La segona fase dels treballs s’ha dut a terme en la carretera d’accés a la presa. En aquest sentit s’han fet diverses podes de vegetació als marges i també s’ha reperfilat la cuneta, ja que aquesta era inexistent i en períodes de pluja l’aigua circulava per la carretera, fent-la més lliscant. Amb aquestes actuacions es millora la circulació per la carretera, es facilita l’accés a la presa i també es minimitza el risc d’incendis forestals.

Actualment, l’embassament de Darnius Boadella està al voltant del 59% (prop de 36 hm3) de la seva capacitat. En ple mes de juliol, la reserva d’aigua es destina per a les demandes urbanes com per satisfer la campanya de reg de l’estiu.