L’Ajuntament baixa les tarifes de l’aigua i de la piscina municipal per compensar la pujada de l’IVA

Durant la sessió plenària de Roses celebrada ahir, es va aprovar el punt que feia referància a la baixada de les tarifes vigents en els serveis de subministrament d’aigua i de la piscina, el dos serveis municipals afectats per la pujada de l’IVA recentment aprovada i que serà d’aplicació a partir de l’1 de setembre. La voluntat municipal és minimitzar al màxim la repercussió econòmica que aquesta puja tindria entre els usuaris dels serveis.

A partir de l’1 de setembre, l’IVA aplicable al servei municipal de distribució i subministrament d’aigua pujarà del 8 al 10%, mentre que en el cas del de les quotes de la piscina municipal, ho farà del 8 al 21%. L’equip de govern de l’Ajuntament de Roses considera que en aquests moments de crisi econòmica, no és convenient repercutir aquesta puja als usuaris, per la qual cosa ha decidit rebaixar les tarifes vigents.

D’aquesta manera, gràcies a la disminució de les tarifes que s’apliquen per a la prestació d’aquests serveis, la qual s’aplicarà a partir del proper 1 de setembre, el consistori compensarà l’increment de l’IVA fent que les quotes definitives a pagar per part dels usuaris no es vegin alterades.

Tot i que aquesta mesura suposarà que l’Ajuntament deixi d’ingressar entre setembre i desembre de 2012 uns 17.000 euros menys pel servei de subministrament d’aigua, i uns 35.000 € menys de la piscina municipal, el consistori ha considerat prioritari garantir la no afectació econòmica als usuaris atenent les característiques dels dos serveis, de necessitat bàsica en el cas del subministrament d’aigua, i amb un marcat caràcter social i educatiu en el cas de la piscina.

A part de l’increment de l’IVA aplicable a aquests serveis municipals, el consistori haurà d’assumir també l’augment de costos que representarà la pujada de l’IVA en matèria de contractació d’obres, serveis, subministraments…, el qual es preveu sigui d’uns 500.000 euros més sobre el pressupost anual. En aquest sentit, l’Ajuntament intentarà reduir al màxim aquesta quantitat renegociant preus i condicions amb empreses i proveïdors.