L’Ajuntament de Castelló d’Empúries impulsa la Masoveria Urbana

Masoveria Urbana a Castelló d’Empúries

La Masoveria Urbana es tracta de poder accedir a un habitatge desocupat per reformar-lo i/o mantenir-lo a canvi de no pagar un lloguer o bé que aquest sigui molt baix

La Masoveria Urbana és una forma alternativa, solidària i sostenible de garantir el dret a l’habitatge.
Aquest tipus de contracte  consisteix en què el propietari d’un edifici o habitatge desocupat cedeixi el dret a viure en la seva propietat a una persona o grup de persones que, a canvi de no pagar lloguer o pagar un lloguer molt baix, es comprometen a reformar i/o mantenir l’habitatge en bones condicions.

El fet que hi hagi cases o pisos buits al municipi normalment es deu al fet que estan en mal estat, i per aquest motiu, no es poden llogar ni vendre. La idea d’impulsar la masoveria urbana és la d’unir persones amb dificultat d’accés a l’habitatge amb habitatges que urgeixen reformes o necessiten manteniment. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha donat suport a aquesta alternativa d’accés a l’habitatge oferint informació i assessorament als interessats.

Cal destacar un seguit d’avantatges per als propietaris en aquesta alternativa al lloguer convencional  com per exemple el servei d’intermediació entre el propietari i les persones que hi viuen que es portarà a terme a través d’una entitat amb experiència.  És important també tenir en compte que hi haurà un contracte on es detallaran les tasques a desenvolupar a l’habitatge, per tant,  hi haurà un compromís per part dels  cessionaris que  n’assumiran les obres de rehabilitació i manteniment seguint  un projecte prèviament pactat. D’aquestes obres se’n farà el seguiment i una revisió periòdica.

En el cas que hi hagi també un pagament monetari es garantirà el cobrament del lloguer i optaran a les bonificacions fiscals en els impostos establerts per les ordenances municipals.

Per tal de fer arribar la informació als ciutadans i ciutadanes  l’Ajuntament ha dissenyat un fulletó que es distribuirà per tot el municipi.
Les persones interessades que vulguin aportar un habitatge al projecte o vulguin informar-se, podeu adreçar-vos a Serveis a la Ciutadania, Plaça Catalunya, s/n o bé trucant al 972 25 01 65.