L’Ajuntament de Roses aprova una moció en rebuig de la LOMCE del govern espanyol

Ple de l'Ajuntament de Roses
Moment que s'ha procedit a la votació de la moció en rebuig de la LOMCE

Només els 3 regidors del PPC Roses van votar en contra de la proposta presentada de manera conjunta per CiU, PSC i Gent del Poble  al ple de l’Ajuntament

Ple de l'Ajuntament de Roses
Moment en el que s’ha procedit a la votació de la moció en rebuig de la LOMCE al ple de l’Ajuntament de Roses

Els regidors de CiU de Roses, amb l’alcaldessa al capdavant, els del PSC, més els del Gent del Poble, van votar a favor de la moció presentada conjuntament per les tres forces polítiques en contra de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, de la qual es va aprovar el seu projecte el passat 10 d’octubre al Congrés dels diputats.

Una llei que, ‘representa un atac a l’autogovern de Catalunya perquè ignora les competències en matèria educativa de la Generalitat recollides en el consens de la LEC i l’Estatut’.

Per això, els representants d’aquests 3 grups municipals, han rebutjat mitjançant aquesta proposta, el projecte de la LOMCE. Una moció que faran arribar al Parlament de Catalunya i al President del Govern espanyol, Mariano Rajoy.

Els 3 regidors del PPC Roses, com és lògic han votat en contra d’aquesta moció.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNCIPALS DE CIU….. DE REBUIG A LA LOMCE DEL GOVERN ESPANYOL, AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

El Ple del Congrés dels Diputats de dijous 10 d’octubre va aprovar el projecte de l’anomenada Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) amb els únics vots a favor del Partit Popular.

La LOMCE representa un atac a l’autogovern de Catalunya perquè ignora les competències en matèria educativa de la Generalitat recollides en el consens de la LEC i l’Estatut.

Així mateix, representa un atac al nostre model educatiu i lingüístic que des de fa més de 30 anys garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà (en les proves d’avaluació del Ministeri d’Educació al 2010 el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat), així com també la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya independentment de la seva llengua i origen.

Tal com clama la comunitat educativa, aquesta llei no segueix criteris pedagògics, ni tècnics, ni acadèmics, sinó exclusivament polítics i partidistes, tot constatant que la voluntat d’espanyolitzar els alumnes catalans expressada fa uns mesos pel ministre Wert és real i compta amb el suport del  govern central del PP.

Per tot això, els Grup Municipals de Convergència i Unió i ….. proposen al Ple de la corporació els següents

ACORDS

Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que suposa un atac frontal a l’autogovern de Catalunya i al model català d’ensenyament i d’immersió lingüística i que, en canvi, no aporta cap millora a la qualitat educativa.

Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no es pot aturar sinó que ha de seguir avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes.

Tercer. Donar suport al Govern de la Generalitat en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en la interposició d’un recurs davant el Tribunal Constitucional per considerar la LOMCE inconstitucional i contrària a l’Estatut.

Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol, al Consell Escolar Municipal i a les diferents associacions de mares i pares d’alumnes del municipi.