L’Ajuntament de Roses compra la casa Rahola Berga, que esdevindrà el nou ‘Arxiu Municipal

Casa Rahola Berga

Façana de la casa Rahola Berga, ubicada a la plaça Catalunya de Roses

La casa Rahola Berga és un edifici catalogat com Bé Cultural d’Interés Local (BCIL) que es va adquirir el passat 8 de febrer per un import de 848.558 euros

Casa Rahola Berga
Façana de la casa Rahola Berga, ubicada a la plaça Catalunya de Roses

L’Ajuntament de Roses és propietari des de principis d’aquest mes de febrer “d’un edifici important, catalogat, que augmenta la riquesa i el patrimoni de la Vila, situat en un emplaçament magnífic, i que personalment crec que ha convertir-se en un equipament d’ús públic per a que la gent pugui gaudir del que significa una casa d’aquesta època”, ha afirmat l’alcaldessa Montse Mindan.

Una casa de principis del segle XX que el consitori rosinc va adquirir, explica Mindan, “amb diners de romanent que la llei diu que es permet dedicar a inversions per a un equipament municipal, i per això hem pensat que esdevingui les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal”.

I la casa Rahola Berga, segons els informes de l’arxiver i l’arquitecte municipal, té la capacitat d’acollir l’arxiu municipal, i per la qual cosa “han visitat altres cases nobles per conèixer les possibilitats d’adaptació i usos de què disposa l’edificació, de cares a iniciar la tramitació del projecte corresponent”,  ha explicat l’alcaldessa de Roses.

L’edifici consta d’una planta baixa on hi ha la porta principal i un pis, que s’obre a la façana mitjançant un balcó corregut amb balustrada i tres portes. En el nivell inferior, una de les dues finestres balconeres que acompanyaven l’entrada va ser reformada i s’hi ha obert una altra porta que dona a un àmbit independent de la casa.

La casa Rahola Berga va ser feta construir per Josep Rahola Berga i dissenyada i construïda pel mestre d’obres Joan Marés i Marés seguint la moda de l’època. De fet, és una de les poques cases que es conserven de l’eixample rosinc que a finals del segle XIX es va construir a primera línia de mar.

La casa està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL),en el catàleg de béns de la Generalitat de Catalunya. La seva catalogació es deu a que és un excel·lent exemple d’habitatge burgès de principi de segle XX en un entorn urbà d’una població mitjana, allunyada dels centre econòmics més importants.

Un cop realitzada la compra, actualment s’han iniciat les primeres visites a diferents arxius situats en casas nobles de Catalunya per conèixer les possibilitats d’adaptació i usos de què disposa l’edificació, de cares a iniciar la tramitació del projecte corresponent.

Des d’un punt de vista utilitari, la situació de l’edifici, a prop de la seu de l’Ajuntament de Roses, facilita el treball quotidià de l’AMR i dels seus usuaris, tant els treballadors de la corporació com els ciutadans. Les dimensions de la finca permeten ubicar-hi totes les dependències de l’AMR, amb una previsió de creixement documental quantificat entre els 50 i 75 anys i permetran aconseguir més espai i capacitat, es disposarà d’un espai reservat a l’ingrés de nova documentació, podrà comptar amb espais de treball per a la classificació, actualment inexistents, i sales per a les col·leccions especials (fotografia, pel·lícula, gravats, cartellisme, etc), a més de les zones públiques de consulta.

Una mica d’història de la casa Rahola Berga

La casa Rahola Berga és un habitatge d’estil eclèctic, amb evidents trets historicistes. Es va fer construir per Josep Rahola Berga, un destacat membre de la burgesia comercial local. A més de capità de vaixell i de la seva important activitat comerciant, fou una figura fonamental de la política rosinca de les primeres dues dècades del segle XX, en les quals va ser alcalde entre 1907 i 1912. Fou edificada, com molts altres habitatges burgesos de l’època, per la nissaga rosinca de mestres d’obres formada per Àngel Marés Fonseya i el seu fill, Joan Marés Marés. La casa Rahola Berga destaca per la seva façana, les obertures de la qual estan decorades amb motius florals emmarcats per petites circumferències concèntriques. Les del primer pis estan coronades amb unes palmetes. A la part superior hi ha una cornisa decorada amb permòdols i, als seus extrems, uns lleons.