L’Ajuntament de Roses ja té el seu Portal de la Transparència

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, presentant el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Roses

El Portal de la Transparència és una obligació, per llei, que han de tenir totes les administracions catalanes

Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Roses
L’alcaldessa Montse Mindan presentant el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Roses

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha presentat aquest matí el nou portal web de Transparència municipal, amb l’objectiu d’oferir als ciutadans un millor accés a la informació pública. El web facilita informació sobre càrrecs electes i personal, plans de govern, execució del pressupost, projectes urbanístics, etc… amb l’objectiu de fomentar que la ciutadania pugui realitzar un acurat seguiment i control de l’acció de govern. Una iniciativa en la qual l’Ajuntament de Roses s’ha avançat 9 mesos en presentar-la, ja que “la llei obliga a totes les administracions a tenir un portal de la transparència, i dóna temps fins al mes de juliol per fer-ho, i nosaltres ho presentem avui amb el 64% del contingut realitzat, perquè ja ho vam aprovar per Junta de Govern, amb la previsió de completar-ho durant els propers mesos”, ha afirmat Mindan.

El desembre de 2013 les Corts Generals van aprovar la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Legislació aprovada el 29 de desembre pel Parlament de Catalunya amb la Llei 19/2014.

Accés al Portal de la Transparència a través de la web de l’Ajuntament de Roses

El Portal de la Transparència, al qual s’hi accedeix a través de la web oficial de l’Ajuntament, on s’ha habilitat un banner destacat per facilitar la seva localització i ràpid accés, el qual posa a disposició dels ciutadans tota la informació sobre l’activitat municipal, estructurant-la a través de tres grans blocs:

  • Transparència
  • Dades Obertes
  • Participació.

L’apartat Transparència és on el ciutadà pot trobar tot el gruix informatiu dividit en seccions: per temàtiques:

  • informació sobre càrrecs electes, de confiança i personal de la corporació
  • eines i serveis d’atenció al ciutadà
  • informació econòmica amb tota la informació referent al pressupost municipal i dels organismes descentralitzats, comptes anuals, modificacions pressupostàries, deute municipal o subvencions concedides, entre d’altres.
  • contractació municipal
  • ordenació urbanística i projectes
  • actes dels òrgans col•legiats

Un altre bloc de la web el conforma el denominat ‘Dades Obertes’, que ben aviat posarà a disposició de l’usuari tota aquesta informació en format “open data”, permetent així que qualsevol que ho desitgi pugui exportar tota aquesta informació o fer servir informació estadística i detallada referent a la vila i a l’administració.

Per últim, l’apartat Participació ofereix les vies per permetre la ciutadania presentar les seves propostes, reclamacions, entre d’altres aspectes, basant-se en la idea que un govern obert és un govern que es basa en la col•laboració i la participació de tothom.

El projecte s’insereix en una nova cultura de la transparència i d’accés obert al coneixement i a la informació, que estan generant un nou model de relació, participació i col•laboració. En aquesta línia, el Portal s’ha concebut com un projecte que evolucionarà, especialment en l’àmbit de dades en format obert, i creixerà amb la implicació de tot el consistori, on tots els departaments estan inclosos en el projecte, essent responsables de la introducció i actualització continuada de les dades que els corresponen.

Autoavaluació contínua

Un altre dels apartats del portal permet avaluar el grau de compliment i dades incloses dins el portal, a través dels indicadors ITA (Transparency International España) i Infoparticipa, posant a disposició de l’usuari els resultats de la gestió pública del municipi.

Exit mobile version