L’Ajuntament de Roses signa “un dels contractes més importants, econòmicament parlant, d’aquesta legislatura”

Ajuntament de Roses
Ple del mes de setembre de l'Ajuntament de Roses

El ple de l’Ajuntament de Roses va aprovar l’adjudicació del nou contracte pel servei d’abastament d’aigua

Ajuntament de Roses
Ple del mes de setembre de l’Ajuntament de Roses

El quart punt de la sessió plenària de caràcter ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament contemplava l’adjudicació del contracte de “gestió indirecta, en règim de concessió, dels serveis, municipals d’abastament domicialiri d’aigua potable i clavegueram a favor de SOREA”, que va des les 4 empreses presentades a concurs és la que “va realizar la millor proposta”, va assenyalar el regidor de Serveis Públics, Josep Mª Mas Blanch.

Canvi dels actuals comptadors per uns de ‘telelectura’

Aquesta empresa ja assumia el servei “des de l’any 1967, quan es va fer un contracte per sis mesos que s’ha anat prorrogant fins ara. I era necessari regularitzar aquesta siutació, a banda de definir i millorar els mecanismes de control de l’aigua”, va explicar Mas Blanch, el qual va definir aquest contracte “com uns dels més importants que signem en aquesta legislatura, econòmicament parlant, amb una concesionària”.

És un contracte de 15 anys a 2 milions per anys que suposa un total de 30 milions i pel qual Sorea es compromet “per un preu un xic més baix que el que paguem ara mateix, a fer una inversió de 3 milions d’euros”, va explicar Mas Blanch.

Inversions de les quals cal destacar que Sorea ha de canviar, en un termini de 5 anys, els actuals comptadors per uns “de telelectura”, la substitució de la canonada principal que porta l’aigua a Roses des d’Empuriabrava i diferents projectes de millora en el servei de l’aigua a les urbanitzacions de la Vila, així com l’adequació de les estacions de bombejament.

Això pel que respecta a l’aigua, ja que pel que fa referència al clavegueram Sorea portarà a terme “la neteja dels col·lectors, la construcció d’una càmera bombejadora que porti tota l’aigua cap a la depuradora, millores en control de la qualitat de l’aigua, l’elaboració del pla director de l’aigua i clavegueram, i l’inventari i inspecció amb càmera de filmació de tota la xarxa de clavegueram”, va enumerar Mas Blanch.

Aquest contracte entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.