L’Ajuntament de Roses tracta amb els bancs la problemàtica dels desnonaments

Un moment de la reunió d'aquest matí

L’alcalde de Roses, Carles Pàramo, la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan, i el regidor de Benestar Social, Marc Danés, han mantingut, aquest matí, una reunió amb els responsables de les diferents entitats financeres del municipi, per tractar sobre la problemàtica dels desnonaments. Tot i ser un perill poc latent a Roses, la voluntat del consistori és la de detectar amb suficient temps els possibles casos, per poder actuar amb anticipació

Un moment de la reunió d'aquest matí
Un moment de la reunió d’aquest matí

Durant la reunió mantinguda aquest matí, s’ha tractat la problemàtica social i econòmica que representen l’impagament de lloguers, de crèdits hipotecaris, etc, en els casos en què aquests poden desembocar en l’execució d’un desnonament. La intenció del consistori és la d’establir les línies i mecanismes que li permetin avançar-se a les situacions i problemàtiques d’aquestes característiques que puguin sorgir en el municipi.

Tots els reunits han estat d’acord en el fet que resulta molt més convenient per a totes les parts, trobar solucions prèvies a arribar a una situació de desnonament, molt especialment si es tenen en compte la complicada i traumàtica experiència que aquest fet pot representar per a les famílies afectades. Per això, s’ha convingut en la necessitat d’actuar amb anticipació, detectant problemàtiques i posant solucions abans de l’arribada d’una possible ordre judicial de desnonament, moment en què ja resulta impossible poder actuar.

Així doncs, tot i que segons han manifestat els responsables de les entitats bancàries, el perill de casos de desnonament en habitatges de primera residència és molt baix a Roses, la voluntat manifestada per les diferents parts ha estat la de treballar en una línia preventiva i de negociació, intentant actuar sempre amb anterioritat a què es puguin generar situacions de risc.