L’Ajuntament de Palau-saverdera tanca l’exercici 2015 amb superàvit

Ajuntament de Palau-saverdera

Ple de l'Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

Palau-saverdera obté aquest romanent positiu després de 4 consecutius de dèficit

Ajuntament de Palau-saverdera
Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tancat l’exercici 2015 amb un superàvit de 596.991,15 euros, segons es va donar a conèixer en el Ple que es va celebrar el passat divendres 15 d’abril. Aquest romanent positiu de tresoreria arriba després d’encadenar quatre anys consecutius amb dèficit (2011, 2012, 2013 i 2014).

En la mateixa sessió, l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) va aprovar, per unanimitat de tots els regidors presents (equip de govern i CiU), destinar 252.679,32 euros d’aquest romanent positiu a amortitzar préstecs, al projecte de connexió del nucli amb el Mas Isach, on ha aparegut un cost addicional que no contemplava el projecte inicial, i al projecte de reforma de Can Lluent, que també ha patit modificacions.

En el punt 8 de l’ordre del dia es va aprovar, amb 5 vots a favor de l’equip de govern i 3 vots en contra de CiU, rescindir el contracte amb el Club Esportiu Palau-saverdera per a la gestió del camp de futbol i la pista poliesportiva per incompliment d’obligacions de l’entitat concessionària i reclamar-li una indemnització de 16.641,29 euros, que ha de servir, entre altres coses,  per posar al dia el manteniment de les instal·lacions.

Amb 5 vots a favor de l’equip de govern i 3 vots en contra de CiU es va aprovar obrir un procediment obert per contractar el servei de gestió de la piscina, el bar-restaurant i la zona d’esbarjo. El preu base del contracte és 22.457,18 €, que inclou unes millores que s’han de fer a la cuina i un cànon de 400 euros a l’any, multiplicat pels 3 anys de la durada inicial del contracte.

En el ple també es van aprovar noms de carrers per a dos vials de la urbanització del Mas Isach: carrer de França (pel vial que surt de l’avinguda Catalunya i enllaça amb el camí vell d’anar a Pau) i carrer d’Andorra (pel vial recentment obert, a l’entrada de l’urbanització, a la dreta de l’avinguda Catalunya).

Es va habilitar una partida per posar en marxa un gestor d’expedients electrònics a l’Ajuntament i no es va reconèixer el pagament de desplaçaments i dietes a l’anterior alcalde, Narcís Deusedas (CiU), durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014.