L’Ajuntament de Roses rep una subvenció per part de la Diputació de Girona per a la millora del material informàtic

Subvenció Diputació de Girona

Material informàtic ergonòmic a les oficines de l'Ajuntament de Roses

L’import exacte de la inversió de l’Ajuntament de Roses en l’adquisició de nou material informàtic i que ha estat subvencionada per la Diputació és de 7.514 €

Subvenció Diputació de Girona
Material informàtic ergonòmic a les oficines de l’Ajuntament de Roses

L’Ajuntament de Roses ha optat a la convocatòria de subvencions que la Diputació de Girona destina a ajuntaments de fins a 30.000 habitats, la qual té per objecte finançar projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies durant l’any 2017. El consistori rosinc ha rebut més de 7.000 € destinats a l’adquisició de nous terminals per millorar la gestió dels processos d’administració electrònica.

L’import exacte de l’ajut concedit per la Diputació a l’Ajuntament de Roses ha estat de 7.514 €, els quals han subvencionat la inversió feta pel consistori en l’adquisició de noves pantalles d’ordinador realitzada durant l’any 2017. Aquest material informàtic ha estat destinat a millorar l’ergonomia i les condicions de treball del personal administratiu en la tramitació dels expedients electrònics, alhora que agilitza, amb l’ús de pantalles dobles, la realització d’aquests processos, aconseguint així un servei més eficaç.

La posada en marxa del procés de digitalització en la tramitació dels expedients impulsada per l’Administració Electrònica, que en el cas de Roses s’aplica des de l’octubre de l’any passat, feia necessària la incorporació d’aquest material, que ara ha comptat amb la subvenció de la Diputació.