L’Ajuntament de Roses subvenciona la tasca de 4 entitats socials de la Vila amb 84.300 euros

Els beneficiaris d’aquests ajuts, que han ascendit a un total de 84.300 €, han estat la Fundació Roses Contra el Càncer, FADIR i Càritas Diocesana

Subvenció de 84.300 euros a RosesL’Ajuntament de Roses ha aprovat la concessió de part de les subvencions que destinarà durant l’any 2016 a les entitats i associacions del municipi que desenvolupen activitats d’utilitat i interès social.

Així, la Fundació Roses Contra el Càncer ha rebut una subvenció d’11.000 € per a la realització dels projectes i activitats socials de l’entitat durant l’any 2016, entre els quals es troben el Projecte d’atenció psicosocial a malats de càncer i familiars, i la realització d’actes benèfics, com la Fideuà popular i el concert de Nadal.

Per la seva banda, la Fundació d’Ajuda al Discapacitat de Roses (FADIR), rep la quantitat de 27.000 € en concepte de manteniment d’activitats de l’entitat i del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, i l’Associació Jubilats del Mar-Casal del Pescador, un ajut de 6.300 € per a la realització de les activitats culturals i recreatives programades aquest 2016.

A Càritas Diocesana li ha estat atorgada una subvenció de 10.000 € per sufragar despeses dels serveis com el d’acollida, d’intervenció educativa, d’orientació laboral, d’acompanyament a la gent gran o d’acollida lingüística, mentre que el programa específic del Centre de Distribució d’Aliments d’aquesta entitat, rep també un ajut de 33.000 € per a l’adquisició d’aliments.

Aquests imports formen part del paquet de recursos que el pressupost municipal de Roses destina cada any a atendre prestacions d’urgència social i donar suport a entitats que treballen per reduir les desigualtats socials i promouen diferents iniciatives socials. En total, l’import previst per a l’exercici 2016 ascendeix a un total de 253.500 €, del qual formen part els 84.300  que s’acaben d’atorgar a FADIR, Roses Contra el Càncer, Associació de Jubilats del Mar i Càritas Diocesana.