L’Alt i el Baix Empordà reben, en total, 524.024 euros en ajuts agroambientals

Agricultura va pagar ahir 7,8 milions d’ajuts agroambientals de les zones humides (conveni de Ramsar)

ajuts_agroalimentarisEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) continua efectuant els pagaments de les línies d’ajut agroambiental corresponents a la convocatòria 2012.

A partir d’aquest divendres 5 d’abril es comencen a ingressar els pagaments corresponents als ajuts agroambientals a la Gestió de les zones humides incloses en el conveni de Ramsar, per superfícies d’arrossars i també closes.

La realització d’aquesta acció té com a objectiu establir un sistema de gestió de les zones humides incloses en el conveni Ramsar i la seva àrea d’influència amb un elevat grau de sostenibilitat. D’aquesta manera es dóna resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

Aquesta línia d’ajut forma part de les mesures del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, està cofinançada pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) i té com a finalitat promoure una activitat agrària més sostenible mediambientalment.

COMARCA

EXPEDIENTS

IMPORT

ALT EMPORDÀ

41

274.922,53

ALT URGELL

1

6.099,45

BAIX CAMP

1

246,33

BAIX EBRE

1.172

3.045.806,14

BAIX EMPORDÀ

27

249.102,18

GIRONÈS

2

12.386,88

MONTSIÀ

928

4.184.311,57

OSONA

5

57.763,65

PALLARS SOBIRÀ

1

782,00

RIBERA D’EBRE

1

14.765,32

SEGRIÀ

1

4.875,77

TOTAL:

2.180

7.851.061,82