L’aparcament de front de mar de Roses obre un nou accés per reduir el trànsit de la Gran Via

Aparcament front de mar

Passeig peatonal aparcament Avda de Rhode

L’empresa Opciones Viales SL, concessionària de l’explotació de l’aparcament de Ports de la Generalitat situat a l’avinguda de Rhode (entre la Riera Ginjolers i la platja de la Punta), ha finalitzat la reurbanització i millora d’aquest espai que, a partir d’ara, torna a disposar d’un doble accés d’entrada de vehicles, des de l’avinguda de Rhode i des del carrer de la Llotja. La mesura, realitzada a petició del govern municipal, té per objectiu reduir el trànsit de la Gran Via

Aparcament front de mar
Passeig peatonal aparcament Avda de Rhode

Des d’aquesta setmana, l’aparcament de front de mar de Roses disposa d’una nova entrada per a vehicles situada a l’alçada del carrer de la Llotja, la qual permetrà que els conductors provinents del Puig Rom, Canyelles, l’Almadrava i el port puguin accedir-hi sense haver de transitar al llarg de la Gran Via Pau Casals i l’avinguda de Rhode, com venia succeint fins ara.

L’alcalde de Roses, Carles Pàramo, indica que “la mesura té per objectiu corregir una situació provocada quan l’anterior govern va canviar de lloc l’entrada, obligant tot el trànsit provinent de la zona est del municipi a fer la volta per la Gran Via fins a la Ciutadella i l’avinguda de Rhode, per a poder aparcar. Obrint aquesta nova entrada a l’aparcament, donem compliment a una de les propostes del programa electoral de CiU”.

Aparcament front de mar
Passeig peatonal aparcament Avda de Rhode

L’obertura del nou accés ha anat acompanyada d’un projecte de millora de tot l’espai, destinat a integrar tota l’àrea d’estacionament a la trama urbana que l’envolta. Les millores, també realitzades per l’empresa concessionària, han consistit en la conversió d’una franja de l’aparcament de 300 metres de longitud en “passeig” de mar, transcorrent al llarg de tot l’aparcament i enllaçant el passeig provinent de Sta. Margarida amb el del Port Esportiu.

D’altra banda, destacar que les persones residents a Roses amb l’impost de vehicles d’enguany pagat, gaudeixen de bonificacions especials per a l’estacionament.  Concretament, des de l’1 de juny i fins al 31 d’octubre de 2013, la bonificació consistirà en disposar de la primera hora d’estacionament gratuïta, mentre que entre l’1 de novembre i el 30 d’abril de 2014, aquesta s’amplia a 3 hores d’estacionament gratuïtes en horari diürn (entre 8 i 20 h), i aparcament nocturn totalment gratuït.