L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà incorpora un centenar de documents procedents dels ‘Papers de Salamanca’

'Papers de Salamanca'

Documents que en realitat formen part d’una històrica família de notaris de Figueres

 'Papers de Salamanca'L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) està treballant amb poc menys d’un centenar de documents -instal·lats en cinc capses arxivadores- que formaven part dels coneguts ‘Papers de Salamanca’, però que en realitat són part del fons patrimonial Morell Milsocós ingressat fa uns pocs anys i que formaven part d’una històrica família de notaris originària de Figueres.

La directora de l’Arxiu ha comentat com anècdota que “la requisa en qüestió va incloure rebuts de l’any 1903 i escriptures notarials del segle XIX, que considerem ben dubtoses per conèixer la ideologia dels propietaris. Més aviat es veu clar que confiscaren documentació amb poc criteri i molta pressa”.

Per la Llei de restitució a la Generalitat de Catalunya foren ingressats a l’Arxiu Nacional de Catalunya el passat mes de juliol com a documentació requisada el 1939 a particulars i que els propietaris actuals han volgut que passi a completar el seu fons i custodiat des de l’Alt Empordà.