Suquet de peix de Rose

L’Arxiu Municipal de Roses mostra imatges inèdites de la construcció de Santa Margarida de l’any 1966

L’Arxiu Municipal mostra tres imatges il·lustratives del procés de construcció de la urbanització, una aèria i dues dels treballadors datades l’any 1966

L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes de juliol a través del seu servei digital ‘El Document del Mes’, tres fotografies que il·lustren el procés de construcció de la urbanització de Santa Margarida. Les imatges seleccionades pertanyen a la col·lecció Joan Torres Ponsí, que fou l’encarregat de les obres, i mostren una panoràmica aèria de l’any 1966 i dues fotografies relacionades amb el món del treball del mateix any.

El passat 13 de febrer, les senyores Rosa, Maria i Núria Torres Berta, van formalitzar la donació a l’Arxiu de la documentació professional del seu pare, Joan Torres Ponsí (Roses, 1929-2015), que havia sigut l’encarregat de les obres d’urbanització de Santa Margarida. El fons està format per 15 plànols fets servir a peu d’obra; un plànol antic de la zona de 1844; un llibre diari de les despeses de les obres entre el setembre de 1965 i el novembre de 1973; i una col·lecció de 62 fotografies que permeten documentar les obres d’urbanització, 20 de les quals  corresponen a la visita que el dictador Francisco Franco va realitzar a la finca que un acòlit seu li havia regalat a Santa Margarida.

L’Arxiu Municipal ha triat per mostrar a través del seu servei digital, tres imatges il·lustratives del procés de construcció de la urbanització: una aèria que permet veure l’estat de la zona l’any 1966, una que mostra un grup de treballadors durant les obres, i una tercera que mostra un fragment de dos picapedrers, un dels quals menor, ambdues datades també de l’any 1966.

Les imatges de la col·lecció  del senyor Joan Torres Ponsí cobreixen un important buit, ja que, tot i l’evident impacte urbanístic, social i econòmic que va suposar la construcció de Santa Margarida per a Roses, l’Arxiu Municipal gairebé no disposava fins ara d’imatges que documentessin aquest procés d’urbanització. El fons permet doncs visualitzar com es va desenvolupar l’obra, per quin sector es va començar, com era el medi físic preexistent, amb quina maquinària es va comptar, quins treballadors hi varen participar i, fins i tot, permet documentar la presència de treball infantil.

Podeu consultar el Document del Mes complet clicant AQUÍ.