L’atenció i el tracte dels monitors és l’aspecte més valorat pels usuaris de la Piscina de Roses

Piscina Municipal de Roses
Piscina Municipal de Roses

La Piscina de Roses obté per part dels usuaris una nota mitjana de 8,4 al 2019, 3 dècimes superior a la de 2018

Com cada any, la Piscina de Roses va dur a terme una enquesta de satisfacció entre els seus usuaris amb l’objectiu d’obtenir la seva valoració de diferents variables de la instal·lació esportiva

L’enquesta es va portar a terme entre els passats 2 i 19 de desembre a un total de 349 persones, 319 de les quals ho van fer de manera on line i les 30 restants en format físic de paper.

Després del procés de buidatge es va obtenir com a resultat una nota mitjana de 8,4 sobre 10 punts, el que significa tres dècimes per sobre del resultat 2018, que va ser de 8.1. Un augment de la nota que la regidora d’Esports i presidenta de PRODER (societat municipal que gestiona la Piscina) Vero Medina, ha volgut “agrair a tots els abonats i abonades i, com no, a la gent que hi treballa cada dia a la piscina que fan possible obtenir aquests resultats satisfactoris”.

Entre els aspectes més ben valorats pels usuaris,  “està l’atenció i el tracte dels monitors que dirigeixen les activitats envers els usuaris i abonats”, ha afirmat Medina, tal i com es pot veure a la gràfica de sota. En canvi, l’aspecte més criticat “és la manca de comoditat dels vestidors, un aspecte que ja es va posar sobre la taula en una reunió consell d’administració de PRODER, i que ara, davant la demanda dels abonats hem de mirar de posar solució”, ha destacat la regidora d’Esports.

En la gràfica següent es poden observar els resultats de l’any 2019 de cadascuna de les preguntes:

A l’hora de valorar les puntuacions es té en compte el valor de referència acceptat en el sector, que se situaria en els 7 punts sobre 10.

Per tant, per sota de 7 punts, que no n’hi ha cap, podríem tenir els punts febles que haurien de convertir-se en els principals objectius de millora.

A partir d’aquest llindar hi trobaríem paràmetres ben valorats, que internament es divideixen en dues categories:

  • Entre 7 i 8 punts (color taronja): serien aspectes ben valorats en relació al valor de referència del sector però amb cert marge teòric de creixement i millora.
  • A partir dels 8 punts (color verd): serien els apartats que representarien els punts forts de la Piscina de Roses que cal treballar per mantenir aquest nivell.

El resultat general 2019 es valora de forma molt positiva pels motius següents:

  • Suposa un increment en relació a l’any anterior.
  • Està significativament per sobre del valor de referència del sector.
  • Confirma la consolidació de la percepció de la qualitat del servei per part dels abonats i usuaris. El resultat obtingut en els darrers anys es manté estable en aquesta franja alta, oscil·lant entre 7.9 i 8.4 punts.

Més enllà de la valoració global, l’anàlisi punt per punt ens ajudarà, juntament amb les aportacions qualitatives, a cercar les millores que es puguin dur a terme a partir de les possibilitats existents. Tots els apartats seran degudament analitzats, amb la idea de continuar millorant dia rere dia. 

Finalment, cal remarcar que, entre totes les persones participants, es van sortejar diferents regals, com ara quotes mensuals gratis,  motxilles, 2 quotes de Pack fitness i 4 entrades dobles per anar al cinema.